Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Enstrümantasyon BMM405 7 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Medikal alandaki klinik uygulamalarda kullanılan elektronik sistemlerin çalışma prensiplerinin anlaşılması ve tasarım kriterlerinin belirlenerek, öğrencinin örnek bir uygulama geliştirebilmesini sağlamak.
İçeriği Biyomedikal Enstrümantasyon dersi, enstrümantasyonla ilgili temel kavramlara giriş yapar. Temel ölçme, standart ve birimler üzerinde durulduktan sonra biyomedikal sensörler konusunda detaylı bilgiler verilir. Yükselteç, Biyopotansiyel yükselteç ve enstrumantasyon yükselteci analiz ve tasarımı konularından sonra elektronik filtrelere geçilir. Filtreler konusunda, alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, çentik filtrelerin analiz ve tasarımı öğretilerek çeşitli biyomedikal cihazlarda bu tür devrelerin kullanımı üzerinde durulur. Analog-dijital ve dijital-analog dönüştürücülerin çalışma prensipleri anlatılır. Son olarak, mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin yapısı ile biyomedikal enstrumantasyon sistemlerinde kullanımları ile ilgili konulara değinilir. Ayrıca, derslerin başlangıcında öğrencilerden bir biyomedikal enstrumantasyon uygulaması belirlemeleri ve dönem sonunda bu uygulama projesini tamamlamaları beklenir.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal enstrümantasyon kullanılan temel prensipler ve teknikleri açıklar
2 Biyomedikal enstrumantasyon sistemlerinin çalışma prensibi anlaşılır
3 Temel ölçme, standart ve birimler, elektrotlar ve dönüştürücüleri tanımlar
4 Biyopotansiyel yükselteç analiz ve tasarımı yapılır
5 Elektronik filtre analiz ve tasarımı yapılır
6 Biyomedikal enstrumantasyon cihazı geliştirme yetisi kazandırılır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enstrümantasyon temel kavramlarına giriş İlgili konunun okunması.
2 Temel ölçme, standart ve birimler, elektrotlar ve dönüştürücüler İlgili konunun okunması.
3 Biyomedikal yükselteçler İlgili konunun okunması.
4 Elektrokardiyografi. Fizyolojik basınç ölçümü ile ilgili temel prensipler İlgili konunun okunması.
5 Fonokardiyografi. Kan hacim akışıyla ilgili ölçüm teknikleri İlgili konunun okunması.
6 Kardiyovasküler yaşam destek üniteleri İlgili konunun okunması.
7 Defibrilatörler. Kalp pilleri kalp-akciğer pompaları. Beyin parametrelerinin ölçümünde kullanılan sistemler İlgili konunun okunması.
8 Ara sınav İlgili konunun okunması.
9 Solunum sistemiyle ilgili ölçümler İlgili konunun okunması.
10 Solunum tedavi sistemleri İlgili konunun okunması.
11 Yoğun ve koroner bakım üniteleri İlgili konunun okunması.
12 Ameliyathaneler ve elektrocerrahi sistemleri İlgili konunun okunması.
13 Klinik laboratuar ölçüm sistemleri İlgili konunun okunması.
14 Hemodiyaliz sistemleri, elektro-optik, tıbbi ultrasonik sistemler İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1- R. S. Khandpur, Biomedical instrumentation: technology and applications, McGraw-Hill, 2005 2- M. Singh, Introduction to Biomedical Instrumentation, PHI Learning Pvt. Ltd., 2010
Diğer Kaynaklar 1-R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, Tata McGraw-Hill Education, 2003Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 117
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,9
Dersin AKTS Kredisi 4