Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı BMM407 7 0 + 4 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Biyomedikal Enstrümantasyon dersinde öğrenilen konuları uygulamalı olarak tatbik ederek tıbbi tanı sistemlerinin anlaşılmasını ve yorumlanabilmesini sağlamak.
İçeriği Elektromiyografi (EMG), Elektroensefalografi (EEG), elektrokardiyografi (EKG), EKG ve nabız, elektrookulagram (EOG), kan basıncı, kalp sesleri, solunum döngüsü, Refleks, spinal kord refleksleri konuları dahilinde deney düzenekleri ile deneylerin yapılması. Rapor hazırlanması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel ölçme, standart ve birimler, elektrotlar ve dönüştürücüleri tanımlar ve kullanabilir.
2 Fonokardiyografi, kan hacim akışıyla ilgili ölçüm tekniklerini açıklar ve uygular.
3 Klinik laboratuar ölçüm sistemlerini hakkında beceri kazanır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulama
Ölçme Yöntemleri Raporlama, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramları İlgili konunun okunması.
2 Temel ölçme, elektrotlar ve dönüştürücüler İlgili konunun okunması.
3 Biyomedikal yükselteçler İlgili konunun okunması.
4 Elektrokardiyografi İlgili konunun okunması.
5 Elektrokardiyografi İlgili konunun okunması.
6 Fonokardiyografi İlgili konunun okunması.
7 Defibrilatörler İlgili konunun okunması.
8 Defibrilatörler İlgili konunun okunması.
9 Solunum sistemiyle ilgili ölçümler İlgili konunun okunması.
10 Solunum sistemiyle ilgili ölçümler, Solunum tedavi sistemleri İlgili konunun okunması.
11 Klinik laboratuar ölçümleri İlgili konunun okunması.
12 Klinik laboratuar ölçüm sistemleri İlgili konunun okunması.
13 Hemodiyaliz sistemleri, elektro-optik İlgili konunun okunması.
14 Tıbbi ultrasonik sistemler İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, Tata McGraw-Hill Education, 2003
Diğer Kaynaklar R. S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation, Tata McGraw-Hill Education, 2003Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Laboratuvar 14 100
Yıliçi Toplam 14 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 40
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ödev 3 1 3
Laboratuvar 14 4 56
Arasınavlar 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 64
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,13
Dersin AKTS Kredisi 2