Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hücre Kültür Teknikleri BMM409 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı hücre kültürleri ve hazırlama teknikleri hakkında bilgi vermektir.
İçeriği Primer ve sürekli kültürler, kültür morfolojisi, hücre hatları, dondurarak saklama ve hücre hatlarının saklanması, protokoller.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Hücre canlılık ve toksisite testlerini tanır.
2 Hücre dondurma ve saklama yöntemlerini bilir.
3 Hücre bankası sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
4 Hücre kültürü tipleri ve kökenlerini bilir.
5 Hücre kültürü laboratuvarlarının düzeni ve kullanılan ekipmanları öğrenir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Dersle ilgili konuların teorik ve görsellerle anlatılması.
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre Kültürüne Giriş İlgili konunun okunması.
2 Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar İlgili konunun okunması.
3 Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar İlgili konunun okunması.
4 Hücre Kültürü Laboratuvarlarının Düzeni ve Kullanlıan Ekipmanlar İlgili konunun okunması.
5 Hücre Kültürü Tipleri ve Kökenleri İlgili konunun okunması.
6 Hücre Kültürü Tipleri ve Kökenleri İlgili konunun okunması.
7 Hücre Bankası Sistemi İlgili konunun okunması.
8 Hücre Bankası Sistemi İlgili konunun okunması.
9 Ara Sınav İlgili konunun okunması.
10 Hücre Bankası Sistemi ve Uygulamaları İlgili konunun okunması.
11 Hücre Dondurma ve Saklama Yöntemleri İlgili konunun okunması.
12 Hücre Canlılık ve Toksisite Testleri İlgili konunun okunması.
13 Doku Mühendisliği İlgili konunun okunması.
14 Doku Mühendisliği İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Cell Separation Methods and Selected Applications, Thomas G. Pretlow, Theresa P. Pretlow, Vol:4, 5 Academic Press, 1987 Culture of Animal Cells, Edit: R. Ian Freshney, Wıley-Liss Press, 2005 Literatures Methods of Tıssue engineering, Edit: Anthony Atala, Robert P. Lauza, Academic Press, 2002
Diğer Kaynaklar Molecular Cell Biology, Edit: Harvey Lodish, W.H. Freeman and Company, 2008Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 6 2 12
Proje 1 25 25
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 166
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,53
Dersin AKTS Kredisi 6