Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyoelektromanyetizma BMM411 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Dersin amacı biyoelektromanyetizmanın temel ilkeleri ve uygulama alanları hakkında öğrencileri  bilgilendirmektir.  Dersin  hedefleri  öğrencilerin  biyolojik  ortamlardaki elektrik ve manyetik alanların  genel ilkelerini tanımaları ve insan vücudundan bilgi elde etmek için bu ilkelerin uygulanmasına yönelik altyapıya sahip olmaktır.
İçeriği Temel kavramlar. Vektör analizi. Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar. Membran biyofiziğine giriş. Aksiyon potansiyelleri. Hacim kaynakları ve hacim iletken alanları. Bir hacim iletkeni olarak insan vücudu. Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri. Biyomanyetik ölçümler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyoelektromanyetizma temel kavramlarını ifade eder
2 Membran biyofizik temellerini açıklar
3 Biyoelektromanyetizma analiz metotlarını açıklar
4 Biyomanyetik ölçüm tekniklerini ifade eder
5 Biyoelektromanyetizma alanında teori ve temel uygulamaları ifade eder

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyoelektromanyetizmada temel kavramlar; vektör analizi İlgili konunun okunması.
2 Biyoelektromanyetizmada temel kavramlar; vektör analizi-devam İlgili konunun okunması.
3 Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar İlgili konunun okunması.
4 Elektrik kaynakları ve elektrik ve manyetik alanlar-devam İlgili konunun okunması.
5 Membran biyofiziğine giriş İlgili konunun okunması.
6 Membran biyofiziğine giriş-devam İlgili konunun okunması.
7 Aksiyon potansiyelleri; hacim kaynakları ve hacim iletken alanları İlgili konunun okunması.
8 Aksiyon potansiyelleri; hacim kaynakları ve hacim iletken alanları-devam İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav İlgili konunun okunması.
10 Bir hacim iletkeni olarak insan vücudu İlgili konunun okunması.
11 Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri İlgili konunun okunması.
12 Hacim kaynakları ve hacim iletkenlerinin analiz yöntemleri-devam İlgili konunun okunması.
13 Biyomanyetik ölçümler İlgili konunun okunması.
14 Biyomanyetik ölçümler-devam İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1- J. Malmivuo, R. Plonsey, Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields, Oxford University Press., 1995 2- R. M. Gulrajani, Bioelectricity and biomagnetism, Wiley, 1998
Diğer Kaynaklar 1- B. He (Ed), Modeling and Imaging of Bioelectrical Activity, Kluwer Academic Publishers, 2004 2- Ed. Joseph D. Bronzino, The Biomedical Engineering HandBook, 2nd Edition, Boca Raton: CRC Press LLC, 2000Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Proje 1 15 15
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 170
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,67
Dersin AKTS Kredisi 6