Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Sinyal İşleme BMM413 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilere biyomedikal işaretlerin nasıl oluştuğunu ve işlendiğinin anlatılması, Temel işaret işleme yöntemlerinin biyomedikal verilerine uygulanması
İçeriği Kesikli zaman sinyalleri ve sistemleri, Z-dönüşümünün tekrarı, kesikli zaman Fourier dönüşümü, diğer doğrusal dönüşümler, kesikli zaman kosinüs dönüşümü, kesikli zaman sinüs dönüşümü, Hartley, Hilbert, Walsh, Hadamart dönüşümleri, sayısal süzgeçler, çoklu işaret işlemeye giriş, zaman frekans gösterimine giriş. Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) özellikleri, sinyal düzeyleri, frekansları ve işlenmesi. Konuşma sinyalleri ile ilgili temel parametreler. Konuşma sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler. Görüntü oluşturma teknikleri. Görüntü sinyalinin kaynağına bağlı olarak görüntü işleme tekniklerinin belirlenmesi ve bununla ilgili algoritmalar
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal işaret işleme yöntemlerini tanır
2 Biyoelektrik sinyallerin özelliklerini ifade eder
3 Konuşma sinyallerinin temel parametrelerini ifade eder
4 Görüntü sinyallerinin temel parametrelerinin ifade eder
5 Ses ve görüntü işleme tekniklerini uygular

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hartley, Hilbert, Walsh, Hadamart dönüşümleri, sayısal filtreler İlgili konunun okunması.
2 Hartley, Hilbert, Walsh, Hadamart dönüşümleri, sayısal filtreler İlgili konunun okunması.
3 Çoklu işaret işlemeye giriş, zaman frekans gösterimine giriş İlgili konunun okunması.
4 Çoklu işaret işlemeye giriş, zaman frekans gösterimine giriş İlgili konunun okunması.
5 Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) özellikleri İlgili konunun okunması.
6 Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) sinyal düzeyleri ve frekansları İlgili konunun okunması.
7 Biyoelektrik sinyallerin (EKG, EEG, EMG, ERG, ENG) işlenmesi İlgili konunun okunması.
8 Konuşma sinyalleri ile ilgili temel parametreler; konuşma sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Görüntü sinyalleri ile ilgili temel parametreler; Görüntü sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler İlgili konunun okunması.
11 Görüntü sinyalleri ile ilgili temel parametreler; Görüntü sinyallerinin bilgisayar ortamında işlenmesi ile ilgili teknikler İlgili konunun okunması.
12 Görüntü oluşturma teknikleri ve ilgili algoritmalar İlgili konunun okunması.
13 Görüntü oluşturma teknikleri ve ilgili algoritmalar İlgili konunun okunması.
14 Görüntü oluşturma teknikleri ve ilgili algoritmalar İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1- E. N. Bruce, Biomedical signal processing and signal modeling, Wiley, 2001 2- M. H. Hayes, Sayısal İşaret İşleme, Nobel Yayın Dağıtım, 2006
Diğer Kaynaklar 1- D. C. Reddy, Biomedical signal processing: principles and techniques, Tata McGraw-Hill Education, 2005Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6