Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Fizyolojik Kontrol Sistemleri BMM415 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Sistematik Fizyoloji kapsamında doku ve organların çalışma mekanizmalarını tanıtmak, organ sistemleri arasındaki ilişkileri ve fizyolojik kontrol süreçlerini aktarmak.
İçeriği Biyolojik motor kontrol, Geri Bildirim ve İleri besleme, Doğrusal ve doğrusal olmayan kontrolü, Adaptif kontrol ve parametre tahmini, Kontrol için sinir ağları, Kardiyovasküler sistem ve kalp pillerinin kontrolü, Sıcaklık düzenleme.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir
2 Analitik modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygulama becerisi geliştirir; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz eder ve yorumlar
3 Fizyolojik sistemleri bir kontrol sistemi olarak ele alıp matematiksel modellerini oluşturur
4 Bu modeller üzerinde çeşitli analizler yaparak fizyolojik sistemin doğasını elde edilen sayısal veriler ile değerlendirir
5 Kazandığı becerileri biyomedikal enstrümantasyon ve ilgili konularda başarıyla kullanır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kontrol sistemlerinin temel kavramları İlgili konunun okunması.
2 Kontrol kuramı teknikleri İlgili konunun okunması.
3 Kontrol kuramı teknikleri İlgili konunun okunması.
4 Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin modellenmesi İlgili konunun okunması.
5 Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin modellenmesi İlgili konunun okunması.
6 Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin modellenmesi İlgili konunun okunması.
7 Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin analizi İlgili konunun okunması.
8 Kontrol kuramı tekniklerini kullanarak fizyolojik kontrol sistemlerinin analizi İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav İlgili konunun okunması.
10 Uygulamalı örnekler İlgili konunun okunması.
11 Hücresel modelleme İlgili konunun okunması.
12 Genel fizyolojide modelleme İlgili konunun okunması.
13 Kontrol problemleri İlgili konunun okunması.
14 Çeşitli biyolojik sistemler ve onların kontrol mekanizmaları,değişik kontrol sistemlerinin farklı özellikleri ve birbiryle ilişkileri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1- M. C. K. Khoo, Physiological Control Systems: Analysis, Simulation, and Estimation, IEEE Press, 2006. 2- J. J. Batzel, F. Kappel, D. Schneditz, H.T. Tran, Cardiovascular and respiratory systems: modeling, analysis, and control, Industrial and applied mathematics, Philadelphia, 2006.
Diğer Kaynaklar 1- I. A. Reezek, Information dynamics in physiological control systems, 1997.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6