Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hücre ve Doku Mühendisliği BMM417 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Birçok çalışma disiplininin bilgi birikimin bir araya gelmesi ile hücre temelli terapotik yaklaşımlar, kullanılan biyouyumlu malzemeler ve tasarımları, doku mimarisi ve temel taşları hücrelerin karakteristikleri, kök hücrelerin bu süreçte rolü, güncel alan ile ilgili uygulamalar ile birlikte doku mühendisliği ürünlerinin ortaya çıkarılmasında etik yaklaşımların tartışılmasıdır.
İçeriği Ekstrasellüler matriks analogları, ekstrasellüler matriks, sentetik polimerler, doğal polimerler, hücre fonksiyonları ve düzenlenmesi, kök hücreler, hücre yapışması, hücre-biyomateryal etkileşimi, hücresel hareketler ve metabolizma, doku geliştirilmesi, doku modellenmesi, hücre ve doku içinde kütle transfer özellikleri, doku yenilenmesi, angiogenesis, ilaç salımı, immun koruması, iltihaplanma, doku mühendisliği yaklaşımları, doku indüksiyonu (deri, sinir,kan damarı, tendon, ligaman, kemik), hücre transplantasyonu, biyohibrid organlar, kan oluşumu, gen terapisi, doku mühendisliği ürünleri; patentler, kurallar
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Doku mühendisliğinin tanımını yapabilmek, ürünleri hakkında örnekler verebilmek
2 Hücre temelli terapotik yaklaşımlar için hücre karakteristiklerinin ayrımlanabilmesi, hücre mikroçevresinin bileşenlerinin tanımlanabilmesi, hücre büyüme kinetiği ve kontrolünün sağlanması için koşulların belirlenebilmesi
3 2 boyutlu hücre kültürü ortamı ile 3 boyutlu hücre kültürü ortamı arasındaki farkları ifade edebilmek, hücrelerden doku ortamına geçiş için biyouyumlu malzemelerin temel özelliklerinin tanımlanabilmesi
4 Doku dinamiklerinin ve kök hücrelerin doku mühendisliğinde uygulama alanlarının ifade edilebilmesi
5 Bağ doku, sinir doku, kardiyovasküler sistem mühendisliği gibi örneklerin etik unsurlar ile birlikte örnekleri hakkında öğrendiklerini ifade edebilmek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik anlatım, tartışma
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hücre ve doku mühendisliğine giriş, hücre temelli terapotik yaklaşımlar ve etik tartışmalar İlgili konunun okunması.
2 Doku dinamiklerinin analizi, doku ve hücre homeostası, hücresel bileşenlerin sinyal mekanizmalarının tanımlanması İlgili konunun okunması.
3 Hücre dışı matris elemanları ve benzer materyallerin doku mühendisliğinde kullanımı İlgili konunun okunması.
4 Hücre dışı matris elemanları ve biyouyumlu materyallerin tanımlanması İlgili konunun okunması.
5 Hücre kaynaklarının tanımlanması, hücre kültürü teknikleri ve hücre farklılaşması: 2d ve 3d kültür tiplerinin doku mühendisliğinde önemi İlgili konunun okunması.
6 Kök hücrelerin potansiyel doku mühendisliğinde kullanılabilirliklerinin gösterimi İlgili konunun okunması.
7 Doku mühendisliği mimarisi İlgili konunun okunması.
8 Kontrollü salınım stratejileri İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav İlgili konunun okunması.
10 Deri doku mühendisliği İlgili konunun okunması.
11 Kıkırdak doku mühendisliği İlgili konunun okunması.
12 Kemik doku mühendisliği İlgili konunun okunması.
13 Sinir doku mühendisliği İlgili konunun okunması.
14 Organ sistemleri doku mühendisliği ve etik yaklaşımlar İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Robert Lanza, Principles of tissue engineering, 3rd edition
Diğer Kaynaklar Robert Lanza, Principles of tissue engineering, 3rd editionDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6