Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Sistem Tasarımı BMM419 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Biyomedikal veri toplama sistemleri ve yükselteçlerinin tasarım ilkelerinin verilmesi ve tıbbi tanılama sistemlerinin incelenmesi.
İçeriği İnsan fizyolojisinin genel tanıtımı ve modellenmesi. Biyopotansiyel kaynaklar ve sınıflanması. Biyomedikal cihazlarının tasarım prensipleri. Biyomedikal transdüserler ve elektrotlar. Biyopotansiyel amplifikatörler ve işaret işlenmesi. Kardiyovasküler sistemdeki ölçmeler. Klinik laboratuar cihazları. Biyomedikal görüntü sistemleri. Protez ve cerrahi cihazlar. Biyotelemetri. Biyomedikal alanda bilgisayarın kullanımı. Hastane ve biyomedikal cihazlarındaki elektriksel emniyet. Elektromanyetik alanların insan sağlığına etkisi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Endüstriyel dizayn yapar
2 Çeşitli medikal prosedürler için risk analizi, risk potansiyeli, bunların fiziksel ilkelerini, farklı teşhis tekniklerini değerlendirir
3 Farklı sensörlerin çalışma ilkelerini belirtir
4 Fiziksel ve tıbbi tasarım ilkeleri belirtir
5 Temel elektrik ve alet güvenliği için risk elemanlarını değerlendirir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyosistem modelleme İlgili konunun okunması.
2 Hesaplamaya giriş İlgili konunun okunması.
3 Sayısal analiz ve modelleme kavramlar İlgili konunun okunması.
4 Lineer ve nonlineer biyolojik sistemler İlgili konunun okunması.
5 İnterpolasyon İlgili konunun okunması.
6 İnterpolasyon İlgili konunun okunması.
7 İnterpolasyon, farklılaşma ve bütünleşme İlgili konunun okunması.
8 İnterpolasyon, farklılaşma ve bütünleşme İlgili konunun okunması.
9 Ara sınav İlgili konunun okunması.
10 Ölçümler, modelleme ve istatistik İlgili konunun okunması.
11 Hesaplamalı biyoloji ve modelleme süreci İlgili konunun okunması.
12 Hesaplamalı biyoloji ve modelleme süreci İlgili konunun okunması.
13 Fizyolojik modelleme, simülasyon ve kontrol İlgili konunun okunması.
14 Biyomateryaller ve Tıbbi enstrümantasyon kavramları İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Principles of Biomedical Engineering, Martin L. Yarmush
Diğer Kaynaklar Introduction to Biomedical Engineering, John Enderle, Susan Blanchard, Joe BronzinoDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6