Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyosensörler BMM425 7 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Biyosensörlerin çalışma presnsipelerini, biyosensör teknolojilerini ve uygulamalarını kapsar. Biyosensörlerin geliştirilmesi, uygulama alarmları ve işleyiş prensipleri konularında gelişmeye katkı sağlar.
İçeriği Biyosensörlerin temel işleyiş prensipleri; biyosensörlerin biyolojik komponentleri olan nükleik asitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, enzimler-substrat ilişkisi, antijen-antikorlar etkileşimleri, ligant-reseptör etkileşimleri; biyolojik sinyallerin algılanması ve dönüştürücüler ve biyosensörlerin uygulama alanları bu ders kapsamında ele alınacaktır
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyosensörlerin uygulamada sağladığı kolaylıklar, kullanım avantajları ve dezavantajları konularında bilgi sağlayacaktır
2 Biyosensörlerin günlük yaşantımızdaki önemi ve yaygınlığı öğretilecek
3 Farklı disiplinler arası ortak çalışmaların önemini daha iyi anlaşılmasını sağlayacak
4 Öğrencilerin mevcut biyosensörleri kullanmalarını kolaylaştıracak ve yeni biyosensörlerin tasarlama konularında yardımcı olacaktır
5 Öğrencilere biyolojik sensörlerin işleyiş prensiplerini ve uygulamalarını anlamada yardımcı olacak sağlam bir temel oluşturacaktır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Biyosensörler hakkında genel bilgiler İlgili konunun okunması.
2 Bir biyosensörü oluşturan bileşenler (analit, yarı geçirgen membranlar, dedektör ve transducer vb.) ve bu bileşenlerin işleyiş prensipleri İlgili konunun okunması.
3 Bir biyosensörü oluşturan bileşenler (analit, yarı geçirgen membranlar, dedektör ve transducer vb.) ve bu bileşenlerin işleyiş prensipleri İlgili konunun okunması.
4 Biyosensörlerde bulunması gereken özellikler (yüksek düzeyde seçicilik, hızlı sonuç verme, güvenilirlik, tekrarlanabilir, stabilite, uzun ömürlülük vb.) İlgili konunun okunması.
5 Biyosensörlerde bulunması gereken özellikler (yüksek düzeyde seçicilik, hızlı sonuç verme, güvenilirlik, tekrarlanabilir, stabilite, uzun ömürlülük vb.) İlgili konunun okunması.
6 Biyosensörlerde bulunması gereken özellikler (yüksek düzeyde seçicilik, hızlı sonuç verme, güvenilirlik, tekrarlanabilir, stabilite, uzun ömürlülük vb.) İlgili konunun okunması.
7 Biyosensörlerin sınıflandırılması: nükleik asit temelli biyosensörler (hibridizasyon prensipleri ve DNA mikroçipler) İlgili konunun okunması.
8 Biyosensörlerin sınıflandırılması: nükleik asit temelli biyosensörler (hibridizasyon prensipleri ve DNA mikroçipler) İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Protein temelli biyosensörler (enzim sensörler - enzim/substrat etkileşimleri) İlgili konunun okunması.
11 Protein temelli biyosensörler (enzim sensörler - enzim/substrat etkileşimleri) İlgili konunun okunması.
12 İmmünosensörler - antijen/antikor etkileşimleri İlgili konunun okunması.
13 İmmünosensörler - antijen/antikor etkileşimleri İlgili konunun okunması.
14 Biyoreseptörler - reseptör/ligant etkileşimleri ve hücre biyosensörler İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1)Andreas Manz, Nicole Pamme and Dimitri Iossifidis, Bioanalitical Chemistry, Imperial College Pres, 2003 2)Kiyoshi Toko, Biomimetic Sensor Technology: Cambrige University Pres, 2000 Susan R. Mikkelsen, Eduardo CortonJohn Bioanalitical Chemistry, Willwy
Diğer Kaynaklar 1)Brian R. Eggins, Chemical Sensors and Biosensors, Wiley&Sons Ltd., 2002 2)Susan R. Mikkelsen, Eduardo CortonJohn Bioanalitical Chemistry, Willwy and Sons Inc. Publication, 2004Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6