Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Diploma Çalışması BMM400 8 0 + 6 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak araştırma yapma, tasarıma dayalı proje hazırlama ve teknik rapor düzenleme yeteneği kazanmalarına yöneliktir.
İçeriği Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bireysel ve çok disiplinli takımlarda çalışma.
2 Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama.
3 Mühendislik problemlerini saptama, tanıma, formüle etme ve çözme.
4 Bilgiye erişme, kaynak araştırması yapma.
5 Girişimcilik, yenilik, çağın sorunları hakkında bilgiye sahip olma.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, Problem Çözme, Tasarım Yapma, Saha/Arazi/Laboratuvar Çalışması.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Sunum, Ara Rapor, Çalışmanın Juri Önünde Savunulması (Genel Sınav)Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Diploma çalışması konusunun belirlenmesi ve grupların oluşturulması, danışman atanması. İlgili konunun okunması.
2 Diploma çalışması programının kesinleşmesi ve çalışma takviminin (termin planının) yapılması. İlgili konunun okunması.
3 Diploma çalışması konusunda veri toplama, literatür tarama. İlgili konunun okunması.
4 Veri toplama ve literarür tarama. İlgili konunun okunması.
5 Toplanan verilerin ve literatür çalışmasının değerlendirilmesi. İlgili konunun okunması.
6 Verilerin değerlendirilmesi,varsa laboratuvar ve arazi çalışmalarının planlanması. İlgili konunun okunması.
7 Konuyla ilgili alternatiflerin gözden geçirilmesi, laboratuvar çalışmaları. İlgili konunun okunması.
8 En uygun alternatiflerin veya tasarım parametrelerinin belirlenmesi,laboratuvar çalışmaları. İlgili konunun okunması.
9 Tasarım yapılması, laboratuvar çalışmaları. İlgili konunun okunması.
10 Tasarım çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, arazi çalışmaları. İlgili konunun okunması.
11 Tasarım, laboratuvar ve arazi çalışmalarının tartışılması. İlgili konunun okunması.
12 Tasarım, laboratuvar ve arazi çalışmalarının gözden geçirilmesi. İlgili konunun okunması.
13 Diploma çalışması yazımı. İlgili konunun okunması.
14 Diploma çalışması yazımı ve teslimi. İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Biyomedikal Mühendisliği tez yazım kılavuzu
Diğer Kaynaklar Biyomedikal Mühendisliği tez yazım kılavuzuDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Proje 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Proje 1 75 75
Toplam İş Yükü (saat) 131
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,37
Dersin AKTS Kredisi 4