Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği BMM404 8 2 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Yaşama hakkı çerçevesinde İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini kavranması. İş güvenliği ve işçi sağlığının, işveren ve çalışanlar açısından öneminin vurgulanarak, teori ve pratiği birleştiren bir yapıda sunulması.
İçeriği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) hakkında temel kavramlar. Ergonominin temel çalışma alanları. İş Güvenliği kavramı. İş kazalarının sebepleri, önleme modelleri, maliyetleriinin hesaplanması, soruşturması ve raporlanması. Meslek hastalığı kavramı, çeşitleri, önleme yöntemleri. Atölye ve laboratuvarlarda iş güvenliği yöntemleri. Kişisel koruyucular ve makine koruyucuları. Yangın ve patlamaları önleme yöntemleri. İlk yardımın esasları ve hedefleri. İSG Mevzuatı
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
2 Yaşama hakkı çerçevesinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini ifade edebilir.
3 Mevcut iş sağlığı ve güvenliği uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilir.
4 İş sağlığı ve güvenliği sorunlarını analız edebilir.
5 İşyerinde çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği kaynaklı sorunları çözebilirler.
6 İlk yardımın esaslarını ve hedeflerini öğrenir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş güvenliğine giriş İlgili konunun okunması.
2 İş Güvenliğinin Temel Prensipleri İlgili konunun okunması.
3 İş Güvenliği Kültürü İlgili konunun okunması.
4 İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler İlgili konunun okunması.
5 İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler İlgili konunun okunması.
6 İş güvenliğinin ekonomik yönü İlgili konunun okunması.
7 İş güvenliği ve ergonomi İlgili konunun okunması.
8 Kaza zinciri İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Kaza raporları İlgili konunun okunması.
11 Kaza istatistikleri ve kaza araştırması İlgili konunun okunması.
12 Kaza istatistikleri ve kaza araştırması İlgili konunun okunması.
13 Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler İlgili konunun okunması.
14 Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1) Dizdar, İş Güvenliği, ABP Publishing, 2004. 2) Dal, J., Ergonomics For Beginners, Taylor Francis, 2001. 3) Kroemer, K., Kroemer, H., Kroemer-Elbert, K., Ergonomics, Prentice Hall, 2nd Ed., 2000.
Diğer Kaynaklar 1) Karwowski, W., Marras, W. S., Occupational Ergonomics, CRC Press, 2003. 2) Kroemer, K., Office Ergonomics, Taylor&Francis, 2003. 3) Stricoff, R. S., Walters, D. B., Handbook of Laboratory Health and Safety, 2nd Ed., John Wiley, 1995.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödev 4 2 8
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 85
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,83
Dersin AKTS Kredisi 3