Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Nöromühendislik BMM408 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Sinirbilim araştırmalarında başvurulan ileri analitik yaklaşımların, ölçüm ve analiz yöntemlerinin öğrenilmesi.
İçeriği Derste, sisnir sisteminden hücresel, sistem ve davranış düzeyindeki verilerin toplanmasında dikkat edilecek konular, bu verilerin bilgisayar ortamına aktarımı, bilgisayar ortamında MATLAB yazılımı ile analizi ve istaistiksel analiz paketlerinin kullanımı ele alınır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, sinirbilim araştırmalarında veri toplama ve bilgisayara aktarım yöntemlerini bilir,
2 Verilerin bilgisayar ortamında MATLAB yazılımı ile çözümlenmesi hakkında temel bilgileri edinir,
3 Temel bazı MATLAB programlarını yazabilir,
4 Sinirbilim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan istatistiksel analiz paketlerini tanır ve kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beyin araştırmalarında verilerin toplanması ve bilgisayar ortamına aktarılması İlgili konunun okunması.
2 Temel Matlab kavramları İlgili konunun okunması.
3 Grafikler ve görselleştirme İlgili konunun okunması.
4 Matlab fonksiyonları ve skriptleri İlgili konunun okunması.
5 Dikkat deneylerinde kullanılan uyarıcıların Matlab ortamında geliştirilmesi İlgili konunun okunması.
6 Psikofizik deneylerde kullanılan uyarıcıların Matlab ortamında geliştiirlmesi İlgili konunun okunması.
7 İşaret saptama İlgili konunun okunması.
8 İstatistiksel veri analizi yöntemleri İlgili konunun okunması.
9 Zaman alanı analizleri İlgili konunun okunması.
10 Frekans alanı analizleri İlgili konunun okunması.
11 Zaman-frekans alanı analizleri İlgili konunun okunması.
12 Sinirbilim araştırmalarında yaygın kullanılan istatistikler İlgili konunun okunması.
13 Varyans analizi İlgili konunun okunması.
14 Non-parametrik testler İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Stormy Attaway: MATLAB - A pratical approach, Elsevier
Diğer Kaynaklar Pascal Waalish: MATLAB for Neuroscientists - An Introduction to Scientific Computing in Matlab, Academic PressDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 169
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,63
Dersin AKTS Kredisi 6