Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kontrollü İlaç Taşınım Sistemleri BMM410 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Kontrollü ilaç taşınım sistemlerinin tanımı, önemi, avantajı, mahzurları ve genel bilgiler
İçeriği Bu sistemlerde kullanılan polimerler, yapıları, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kontrollü ilaç salım sistemlerinde ilaç salım mekanizmaları ve kinetikleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Kontrollü taşınım sistemlerinin ilaç salım mekanizmaları ve kinetiklerini öğrenmek
2 Kontrollü taşınım sistemlerinde kullanılan polimerleri, yapılarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenmek
3 Kontrollü taşınım sistemlerinin tiplerini ve uygulama şekillerini ve hazırlanış yöntemlerini öğrenmek
4 Kontrollü taşınım sistemlerinin uygulama yollarını öğrenmek
5 Kontrollü taşınım sistemlerinin tanımını ve amacını öğrenmek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kontrollü taşınım sistemlerinin tanıtımı ve önemi İlgili konunun okunması.
2 Kontrollü taşınım sistemlerinin amacı İlgili konunun okunması.
3 Kontrollü taşınım sistemlerinin avantaj ve dezavantajları İlgili konunun okunması.
4 Kontrollü taşınım sistemlerinin uygulama yolları İlgili konunun okunması.
5 Kontrollü taşınım sistemlerinin hazırlama yöntemleri İlgili konunun okunması.
6 Kontrollü taşınım sistemlerinin hazırlama yöntemleri İlgili konunun okunması.
7 Kontrollü taşınım sistemlerinin tipleri İlgili konunun okunması.
8 Arasınav İlgili konunun okunması.
9 Kontrollü taşınım sistemlerinde kullanılan polimerler İlgili konunun okunması.
10 Kontrollü taşınım sistemlerinde kullanılan polimerlerin yapıları İlgili konunun okunması.
11 Kontrollü taşınım sistemlerinde kullanılan polimerlerin fiziksel özellikleri İlgili konunun okunması.
12 Kontrollü taşınım sistemlerinde kullanılan polimerlerin kimyasal özellikleri İlgili konunun okunması.
13 Kontrollü taşınım sistemlerinin ilaç salım mekanizmaları İlgili konunun okunması.
14 Kontrollü taşınım sistemlerinin ilaç salım kinetikleri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu J. Siepmann, R.A. Siegel, M.J. Rathbone, Fundamentals and applications of controlled release drug delivery,Springer,New York,2012
Diğer Kaynaklar J. Siepmann, R.A. Siegel, M.J. Rathbone, Fundamentals and applications of controlled release drug delivery,Springer,New York,2012Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6