Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Ultrasonografi Tekniği ve Uygulamaları BMM414 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Dokuda piezo-elektrik yapı ve ultrases, Proteinler ve piezoelektrik özellikleri, Kemik, DNA, Kollajen, kan damar duvarı ve kasın piezoelektrik yapısı, Dokuda ultrasonik dalgaların dağılımı ve mikromasaj konularının öğretmek
İçeriği Ultrasonografiye Giriş, Ultrasonografinin Temel Fizik Prensipleri, Ses Dalgalarının Özellikleri, Ultrasesin Elde Edilmesi, Piezoelektrik Olay, Transduserler, Ses Doku Etkileşimi, Görüntü Kalitesini Etkileyen Faktörler, Ultrasonografide Görüntüleme Yöntemleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Çok boyutlu işaret işlemenin temel özelliklerini öğrenmek
2 Radyografik ve ultrasonografik görüntü alma tekniklerinin ve elde edilen görüntülerdeki değişikliklerin belirlenebilmesi.
3 Ultrasonik dalganın oluşumu, özellikleri, yapısı ve ultrason sistemlerinin kullanımı ve etkilerini öğrenmek
4 Dokularda piezoelektrik özellik, ultrases ve özellikleri konularında hakimiyet

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav ve Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ultrason Fiziğinin Temelleri İlgili konunun okunması.
2 Çok boyutlu işaret işlemenin temel özellikleri İlgili konunun okunması.
3 Ultrasonun Özellikleri İlgili konunun okunması.
4 Dokuda piezo-elektrik yapı, ultrases İlgili konunun okunması.
5 Ultrasonik dalganın oluşumu, özellikleri İlgili konunun okunması.
6 Radyografi ve ultrasonografi prensipleri İlgili konunun okunması.
7 Ultrasonun Özellikleri, Ultrasonografik Artifaklar İlgili konunun okunması.
8 Normal Radyografi ve ultrasonografi anatomi İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Ultrasonografi sistemlerin yapısı İlgili konunun okunması.
11 Ultrasonografi sistemlerin yapısı İlgili konunun okunması.
12 Ultrasonografi Cihazı İlgili konunun okunması.
13 Görüntüleme modları, ultrason kullanımı ve etkileri İlgili konunun okunması.
14 Görüntüleme modları, ultrason kullanımı ve etkileri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu S. Bhargava, Principles and Practice of Ultrasonography, Jaypee Brothers Publishers, 2002
Diğer Kaynaklar S. Bhargava, Principles and Practice of Ultrasonography, Jaypee Brothers Publishers, 2002Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6