Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Biyomedikal Optik BMM416 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Işığın fiziksel özellikleri ve biyolojik dokulara etkisi ve onlarla etkileşimi hakkında bilgi sahibi olmaktır
İçeriği Biyomedikal optik dersi optik konusundaki temel kavramlara giriş yaparak ışığın genel prensipleri. Işın. Geometrik ve fiber optik sistemler. Lazerler. Girişim ve kırınım. Doku optiği. Biyofotonik gorüntüleme.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyomedikal optik ve fotonik ışığın teşhis ve tedavi amaçlı kullanım ilkelerini tanır
2 Biyolojik ve biyokimyasal ortamlar içinde ışığın yayılmasının gerekli optik ilkelerini belirtir
3 Lazerler ve optik teknolojisinin kullanımına odaklanarak temel, teşhis, tedavi algılama geliştirmek için mühendislik prensipleri ve görüntüleme cihazlarını kullanır
4 Biyolojik doku ile optik ve fiber optik sistemlerin biyokimyasal ve biyofiziksel etkileşimleri tanımlar
5 Biyolojik doku ile lazer sistemlerinin fototermal etkileşimlerini izler

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri ArasınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel optik ilkelerine giriş İlgili konunun okunması.
2 Temel optik ilkelerine giriş İlgili konunun okunması.
3 Temel optik ilkelerine giriş İlgili konunun okunması.
4 Biyolojik doku ışık yayılımı temelleri İlgili konunun okunması.
5 Biyolojik doku ışık yayılımı temelleri İlgili konunun okunması.
6 Biyolojik doku ışık yayılımı temelleri İlgili konunun okunması.
7 Doku optik özellikleri, ışık doku etkileşimleri İlgili konunun okunması.
8 Biyotıp ve yaşam bilimleri lazer ışık: Bugünü ve geleceği İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Fotonik temel enstrümantasyon, tıbbi uygulamalar için optik fiberler ve dalga kılavuzları İlgili konunun okunması.
11 Biyolojik görüntüleme spektroskopi İlgili konunun okunması.
12 Lazerlerin fototermal terapötik etkileri. Biyokimyasal ölçüm teknikleri İlgili konunun okunması.
13 Fotonik algılama. Floresans mikroskopi. Yakın alan görüntüleme. Optik koherens tomografi görüntüleme. Termal görüntüleme teknikleri İlgili konunun okunması.
14 Fotonik algılama. Floresans mikroskopi. Yakın alan görüntüleme. Optik koherens tomografi görüntüleme. Termal görüntüleme teknikleri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu 1- Biomedical Photonics Handbook, Tuan Vo-Dinh 2- Biomedical Engineering Health Care Systems, Technology and Techniques, Sang C. Suh Varadraj P. Gurupur, Murat M. Tanik
Diğer Kaynaklar Biomedical Engineering Health Care Systems, Technology and Techniques, Sang C. Suh Varadraj P. Gurupur, Murat M. TanikDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6