Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yapay Organlar ve Yaşam Destek Sistemleri BMM418 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini, biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonların yürüyüşlerini ve biyomalzeme bilgilerini öğreterek yapay organ (kalp, aciğer, böbrek vs) tasarlama becerisini vermeyi amaçlamaktadır.
İçeriği Yapay organlara giriş, Kütle transferi ve akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri, Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonlar, Biyomalzeme bilgisi, Yapay organ tasarımının (biyomimetiğin) temel prensipleri, Yapay organların toplum sağlığının geliştirilmesi üzerine etkileri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Biyolojik sistemlerdeki kimyasal reaksiyonları öğreneceklerdir
2 Akışkanlar mekaniğinin temel kavramlarını öğreneceklerdir
3 Biyomalzemelerin özellikleri ve uygulamalarını öğreneceklerdir
4 Temel biyokimya bilgilerini biyomühendislik problemlerine uygulama becerisini kazanacaklardır
5 Temel mühendislik bilgilerini biyomühendislik problemlerine uygulama becerisini kazanacaklardır

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri ArasınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yapay organlara giriş İlgili konunun okunması.
2 Kütle transferinin ve temel prensipleri İlgili konunun okunması.
3 Akışkanlar mekaniğinin temel prensipleri İlgili konunun okunması.
4 Biyolojik sistemlerde gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonlar İlgili konunun okunması.
5 Biyolojik sistemlerde gerçekleşen temel kimyasal reaksiyonlar İlgili konunun okunması.
6 Biyolojik sistemlerin temel bileşenleri İlgili konunun okunması.
7 Biyolojik sistemlerin çalışma prensipleri İlgili konunun okunması.
8 Arasınav İlgili konunun okunması.
9 Yapay organlarda kullanılan biyomalzemeler ve üretimleri İlgili konunun okunması.
10 Biyomalzemelerin taşıması gereken özellikler İlgili konunun okunması.
11 Biyomalzemelerin modifikasyonu İlgili konunun okunması.
12 Yapay organ tasarımının temel prensipleri İlgili konunun okunması.
13 Yapay organ tasarımının örnekler üzerinde anlatılması (yapay kalp, akciğer) İlgili konunun okunması.
14 Yapay organların toplum sağlığının geliştirilmesi üzerine etkileri İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Joseph D. Bronzino (Editor), Tissue Engineering and Artificial Organs (The Biomedical Engineering Handbook), CRC; 3rd edition (May 1, 2006)
Diğer Kaynaklar Larry L. Hench (Editor), Julian R. Jones (Editor), Biomaterials, artificial organs and tissue engineering (PBK), CRC, 2005Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6