Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Doppler Tekniği ve Uygulamaları BMM422 8 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. MUHAMMET UZUNTARLA
Dersi Verenler
Amacı Biyomedikal araştırma tekniklerini öğretmek ve Biyofiziksel görüntüleme sistemleri ve Tomografi konusunda genel bilgi vermek
İçeriği Doppler Tekniğine Giriş, Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi, Doppler Spekturumu, Ses Dalgalarının Soğurulma ve Yansıtılmaları Kodlama Teknolojisi, A-Mod, B-Mod, M-Mod, Arteriyel ve Venöz Yapıların İncelenmesi, Raw Data Görüntü Oluşturma
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Ultrason ve Doppler Ultrasonun tıpta kullanımı konusunda detaylı bilgi sahibi olur
2 Transduserler ve ölçme teknikleri konusunda detaylı bilgi sahibi olur
3 Doppler flowmetre ve manyetik flowmetreler konusunda detaylı bilgi sahibi olur
4 Absorpsiyon spektrofotometre konusunda detaylı bilgi sahibi olur

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Teorik ve interaktif anlatım
Ölçme Yöntemleri Arasınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Non-invaziv ve invazif teknikler İlgili konunun okunması.
2 Ultrason İlgili konunun okunması.
3 Ultrason ve tıpta kullanımı İlgili konunun okunması.
4 Doppler Ultrason ve tıpta kullanımı İlgili konunun okunması.
5 Doppler Ultrason ve tıpta kullanımı İlgili konunun okunması.
6 Transducerler ve ölçme teknikleri İlgili konunun okunması.
7 Doppler Spekturumu, Ses Dalgalarının Soğurulma ve Yansıtılmaları Kodlama Teknolojisi İlgili konunun okunması.
8 Doppler Spekturumu, Ses Dalgalarının Soğurulma ve Yansıtılmaları Kodlama Teknolojisi İlgili konunun okunması.
9 Arasınav İlgili konunun okunması.
10 Doppler flowmetre , Manyetik flowmetreler İlgili konunun okunması.
11 Doppler flowmetre ve manyetik flowmetre karşılaştırılması, A-Mod, B-Mod İlgili konunun okunması.
12 M-Mod, Arteriyel ve Venöz Yapıların İncelenmesi İlgili konunun okunması.
13 Tomografi İlgili konunun okunması.
14 Raw Data Görüntü Oluşturma İlgili konunun okunması.Kaynaklar
Ders Notu Pattabhi V., Gautham N.; Biophysics, Alpha Science, UK, 2002. Çelebi G.; Biyofizik, Barış Yayınları, Cilt I, III. Baskı, İzmir, 2005.
Diğer Kaynaklar Pehlivan F.; Biyofizik, Hacettepe – TAŞ, II. Baskı, Ankara, 2004.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödev 6 2 12
Arasınavlar 1 25 25
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 165
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,5
Dersin AKTS Kredisi 6