Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil III YDL283 3 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Prof.Dr. YILMAZ YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. YILMAZ YILDIRIM
Amacı Öğrencilere akıcı İngilizce konuşabilme ve yazabilme yeteneği kazandırmak.
İçeriği Çevre Mühendisliği ve çevresel problemler hakkındaki yazılı metinlerin okunması ve anlaşılması. İngilizce olarak akademik metinlerin yazım tekniklerinin kavranması.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeteneklere sahip olur.
2 Öğrenciler temel mesleki kelimeleri öğrenirler.
3 Öğrenciler, mesleki konuşmaları ve mesleki İngilizce metinleri anlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders, tartışma, örnekler, ödevler
Ölçme Yöntemleri vize, ödev, finalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüm 1: Çevre Mühendisliği Bölüm 2: Kömür Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
2 Bölüm 3: Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları, Bölüm 4: Endüstriyel kirlilik Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
3 Bölüm 5: Barajlar, Bölüm 6: Kirlilik Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
4 Bölüm 7: Asit Yağmuru, Bölüm 8: Atıkların geri dönüşümü Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
5 Zonguldak şehrinin çevre sorunları hakkında metin yazma Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
6 Bölüm 9: Aküferler Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
7 Bölüm 10: Kirli sular Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
8 Bölüm 11: Rüzgar enerjisi Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
9 “The return to renewables: Will it help in global warming control?” başlıklı makaleyi okumak ve anlamak Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
10 Bölüm 12: Hidroelektrik ve dalga enerjisi Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
11 Bölüm 13: Küresel ısınma Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
12 Bölüm 14: Dünya iklimindeki zorluklar Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
13 Türkiye'deki güncel haberleri konuşma ve tartışma Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
14 Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe çeviri yapma Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Seçilmiş ders notları
Diğer Kaynaklar Velioğlu A, Kandiller B, Tugay N, (1997), Reader at Work II, METU, Ankara .Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Ödev 2 20
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi x
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Ödev 2 10 20
Arasınavlar 1 20 20
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 132
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,4
Dersin AKTS Kredisi 4