Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil-IV YDL286 4 4 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. TUĞRUL ÜNLÜ
Dersi Verenler Doç.Dr. AHMET ÖZARSLAN
Amacı Öğrencilere Jeoloji mühendisliği alanındaki ingilizce terminolojiyi öğretmek, yabancı dilde okuma anlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçeriği Giriş ve konunun önemi, jeoloji mühendisliği konusunda yazılmış ve görsel anlatılmış pasajlar üzerine çalışmalar, Jeoloji mühendisliği makaleleri üzerine çalışmalar, Jeoloji ve diğer yerbilimleri mühendislik dallarına ilişkin makalelerin üzerinde çalışmalar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İngilizce mesleki alanda beceri geliştirmek
2 İngilizce yazma ve okuma pratiğini kazanmak
3 İngilizce telaffuzu geliştirmek

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ödevlerin sınıfta tartışılması, gruplar halinde ortak çalışma, sınıfta birlikte ve evde ödevler şeklinde ilgili metinlerin üzerinde çalışmalar yapmak
Ölçme Yöntemleri Ödevler, arasınav ve genel ve bütünleme sınavlarıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve konunun içeriğinin tartışılması Yoktur
2 Jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
3 jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
4 jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
5 jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
6 jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
7 jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
8 jeoloji mühendisliği üzerine yazılmış ve sunulmuş eserler üzerine çalışmalar Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
9 Arasınav Yoktur
10 Jeoloji ve diğer yerbilimleri mühendislik dallarına ilişkin makalelerin üzerinde çalışmalar. Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
11 Jeoloji ve diğer yerbilimleri mühendislik dallarına ilişkin makalelerin üzerinde çalışmalar. Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
12 Jeoloji ve diğer yerbilimleri mühendislik dallarına ilişkin makalelerin üzerinde çalışmalar. Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
13 Jeoloji ve diğer yerbilimleri mühendislik dallarına ilişkin makalelerin üzerinde çalışmalar. Derste yarım bırakılmış veya ödev olarak verilen konuların bireysel olarak tercümesi
14 Dersin genel değerlendirmesi ve tartışılması YokturKaynaklar
Ders Notu İngilizce makaleler, gramer kitapları, ingilizce web sayfaları, sunumlar ve ingilizce bilimsel kitaplar.
Diğer Kaynaklar Görsel unsurlar (video, sunu vs.)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Ödev 14 2 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 106
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,53
Dersin AKTS Kredisi 4