Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil III YDL285 3 4 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Okt. ZÜBEYİR YAZICI
Amacı Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili metinleri okumak, “Arayarak okuma” ve “Ayrıntılı Okuma” gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerdeki bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirecektir. Bu ders kelime dağarcıklarını geliştirmelerine ve YDL 286 dersinde yapacakları ileri düzey mesleki çevirilerdeki karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümlemelerine ve sunum yapabilmelerine zemin hazırlayacaktır.
İçeriği Bu ders okuma becerisi ve kelime ve terim bilgisi ağırlıklıdır
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mesleki alanlarla ilgili okudukları metinleri yorumlayabileceklerdir.
2 Mesleki alanlarla ilgili kelime ve terimler konusunda farkındalık kazanacaklar.
3 Çalışma hayatını ilgilendiren temel mesleki metinleri okuyup anlama becerisi edinir.
4 Çalışma hayatı ile ilgili temel ingilizce kavramları öğrenir
5 Denizcilik, işletme, uluslararası ticaret, iş sağlığı, iş güvenliği, insan hakları, toplu pazarlık gibi mesleki alanlarda güncel metinleri anlama becerisi kazanır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözel ve yazılı anlatım, soru-cevap, metin analizleri
Ölçme Yöntemleri Ara ve Dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları. İngilizce metinleri inceleme.
2 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
3 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
4 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
5 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
6 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
7 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
8 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
9 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
10 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
11 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
12 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
13 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
14 Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları. Önceki haftanın konuları tekrar edilmelidirKaynaklar
Ders Notu Mesleki alanlarla ilgili metinler ve terimler içeren çeşitli kaynaklar
Diğer Kaynaklar TECER Meral, İngilizce Meslek Bilgisi, Ankara, 1995Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4