Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Bilgisayara Giriş 2 TDE112 2 2 + 2 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BETÜL MUTLU
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. HASAN ÖZER
Amacı Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgisayar kullanımını ve bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda bilgisayar donanımları ve yazılımları ile ofis programları incelenir. Bu ders sonunda öğrencilerin bilgi teknolojisi ortamında çalışabilecek yeterli bilgiyi almış olması ve ağ ve internet teknolojilerini kullanabilecek düzeye getirilmesi sağlanır.
İçeriği Sunu Hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları); Veri Tabanları (Microsoft Access ve uygulamaları, VBasic); Bilgisayar Ağları (Bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri, topolojileri); İnternet (Tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar); HTML Dili ve Web Sayfası Hazırlama; HTML Editörü (Microsoft Frontpage); Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma (E-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları).
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Bilgisayar ağları ve internet ile ilgili kavramları tanımlayabilir.
2 Web sayfası yapabilir.
3 İnterneti etkin kullanabilir.
4 Microsoft PowerPoint programını etkin kullanabilir.
5 Microsoft Access programını etkin kullanabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze, bilgisayar-projeksiyon.
Ölçme Yöntemleri Ara sınav (8.hafta), ödev, final sınavı.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sunu programına giriş, sunu hazırlama yollarının anlatımı, sihirbazı kullanarak sunu hazırlama. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
2 Tasarım şablonu ve slayt düzenini kullanarak slaytların hazırlanması, grafik yapımının gösterimi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
3 Sunuyu başlatma, zaman ayarları, animasyon eklenmesi, slayt ayarlarının gösterimi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
4 Veri tabanı (Access) programına giriş, tanımlar, nesnelerin anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
5 Tablo oluşturma, alanlar, birincil anahtar, tabloların bağlanması, sorgu oluşturma, sorgu çeşitleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
6 Form oluşturma yöntemleri, araç kutusu elemanlarının kullanımının anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
7 Makro yapımı ve diğer nesnelerin anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
8 Çeşitli verıtabanı örneklerinin yapımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
9 Bilgisayar ağları, türleri, bileşenleri ve görevlerinin anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
10 İnternet tanım-tarihçesi, tarayıcılar, internet güvenliği. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
11 Web sayfası yapımı, temel html kodlarının anlatılması. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
12 HTML editörü kullanarak web sayfası yapımının anlatımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
13 Çerçeve kullanımı, script örnekleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.
14 Veri iletişimi ve bilgi ağları (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları) hakkında genel bilgiler. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanmalı.Kaynaklar
Ders Notu Bilgisayara Giriş, Dr. Burhan Sevim, Dr. Coşkun Hamzaçebi, Dr. Erkan Çetiner, Dr. Mehmet Pekkaya, Özgür Zeydan, Suat Öztürk, Ekin Basım Yayım Dağıtım, Bursa, 2010.
Diğer Kaynaklar Yeni Başlayanlar için Bilgisayar (Windows 7-Office 2010), Osman Gürkan, Nirvana Yayınları, 2010; İnternetDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
4 Alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5 Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
6 Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
7 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8 Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
9 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 Alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
11 Alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
12 Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
13 Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
14 Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15 Alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
16 Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
17 Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
18 Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
19 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 72
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,4
Dersin AKTS Kredisi 2