Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yabancı Dil IV YDL286 4 4 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil İngilizce
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Doç.Dr. SEDA TIĞLI AYDIN
Dersi Verenler
Amacı Ders, öğrencilerin kendi meslekleri ile ilgili akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; YDL 285 dersinde öğrendikleri “Arayarak okuma” ve “Ayrıntılı Okuma” gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamlarını tahmin etme, genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık dil bilgisi yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulması ve kendi meslekleri ile ilgili konularda akademik sunum yapma tekniklerini edinip bu becerilerini yapacakları sunumlarda geliştirmelerini içerir.
İçeriği Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri inceleyen yabancı metinleri anlayabileceklerdir.
2 Mesleki alanları ile ilgili metinleri çevirebileceklerdir.
3 Mesleki alanlarla ilgili sunum yapabileceklerdir.
4 Biyomedikal alanına ilişkin yabancı mesleki terimleri kullanabileceklerdir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Mesleki alanlarla ilgili metinler ve terimler içeren çeşitli kaynaklar
Ölçme Yöntemleri TECER Meral, İngilizce Meslek Bilgisi, Ankara, 1995Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları Güncel mesleki metinlere göz atılmalıdır.
2 Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
3 Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
4 Günlük hayatla ilgili paragraf çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
5 Günlük hayatla ilgili paragraf çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
6 Günlük hayatla ilgili paragraf çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
7 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
8 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
9 Arasınav Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
10 Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
11 Sunum yapma teknikleri ve örnek sunum gösterileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
12 Sunum yapma teknikleri ve örnek sunum gösterileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
13 Mesleki alanlarla ilgili öğrenci sunumları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.
14 Mesleki alanlarla ilgili öğrenci sunumları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir.Kaynaklar
Ders Notu Mesleki alanlarla ilgili metinler ve terimler içeren çeşitli kaynaklar
Diğer Kaynaklar TECER, Meral, İngilizce Meslek Bilgisi, Ankara, 1995.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. Mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulur. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. x
12 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. x
15 Biyomedikal sektöründe ulusal ve uluslar arası kurumlarca tercih edilecek donanım ve yeterliliğe sahiptir. x
16 Hastanelerimizde teknoloji kullanımında kalite ve güveni artırmak için klinik mühendisliği alanında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlar. x
17 Hastane, sağlık örgütleri ve tıbbi teknoloji üretici/satıcılarına danışmanlık ve teknik destek hizmetleri sağlar. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 71
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,37
Dersin AKTS Kredisi 2