Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çevre Mühendisliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar CEV365 5 3 + 0 6

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. AYTEN GENÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. AYTEN GENÇ
Amacı Öğrenciler çevre konularında gelişen yeni teknolojiler ile çevre sorunlarının çözümünde yer alan yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olacaklar
İçeriği Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir yaşam, emisyon azaltımı, fiyat fonksiyonu, çevre ve sosyal yaşam, ürün yaşam döngüsü, çevre poltikaları ve yönetim, çevre politikaları ve girşimcilik,yeşil enerji teknolojileri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Öğrenciler sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir yaşam arasındaki farklılıkları belirleyebilecektir
2 Öğrenciler teknolojik ilerlemeyi fonksiyon olarak ifade edebilecektir
3 Öğrenciler emisyon azaltımında fiyat fonksiyonunu yazabilecektir
4 Öğrenciler yeşil enerji teknolojilerinden örnekler sunabilecektir
5 Öğrenciler girişimciliği tanımlayarak çevre politikalarında girişimcilik aktivitelerinden örnekler sunabilecektir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, proje
Ölçme Yöntemleri Arasınav (10. hafta), Ödev, Rapor, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı Öğrenciler ders kitabının 11-22 sayfalarını okuyacaklar
2 Çevre teknolojileri teorileri Öğrenciler ders kitabının 63-75 sayfalarını okuyacaklar
3 Emisyon azaltımında fiyat belirleme - Mümkün olan en iyi teknolojiler Öğrenciler ders kitabının 23-45 sayfalarını okuyacaklar
4 Emisyon azaltımındaki fiyat fonksiyonları için geliştirilen teoriler Öğrenciler ders kitabının 47-61 sayfalarını okuyacaklar
5 Verimlilik ve çevresel istekler
6 Artan etki ve Azalan fiyat ilişkisi içeren teknolojik ilerlemeler
7 Teknoljik ilerlemeye etki eden faktörler Öğrenciler proje konularını belirleyerek kütüphane araştırmasına başlayacaklar
8 Bir uygulama: arıtım teknolojilerinden örnekler Öğrenciler projelerini yazmaya ve sunumlarını hazırlayacaklar
9 Bir uygulama: yeşil enerji teknolojilerinden örnekler Öğrenciler projelerini yazmaya ve sunumlarını hazırlamaya devam edecekler
10 Öğrenci sunumları
11 Sosyal istekler ve çevre yönetimi Öğrenciler ders kitabının 77-89 sayfalarını okuyacaklar
12 Yaşam döngüsü değerlendirme Öğrenciler ders kitabının 89-101 sayfalarını okuyacaklar
13 Çevre stratejileri için geliştirilen modeller
14 Girişimcilik için çevre politikaları Öğrenciler ders kitabının 103-118 sayfalarını okuyacaklarKaynaklar
Ders Notu Yoram Krozer "Innovations and the Environment", Springer-Verlag London Limited, London, 2008
Diğer Kaynaklar M.Weber, J. Hemmelskamp, "Towards Environmental Innovations Systems", Springer- Heidelberg, 2005Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 80
Proje 1 10
Sunum / Seminer 1 10
Yıliçi Toplam 3 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödev 5 2 10
Sunum / Seminer 1 40 40
Proje 1 50 50
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 178
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,93
Dersin AKTS Kredisi 6