Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Çevresel Havza Planlaması CEV463 7 3 + 0 6

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZDEMİR
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖZDEMİR
Amacı Havzaların sürdürülebilir planlama ve yönetimi için gerekli mesleki alt yapının oluşturulması ve bu konuda bütüncül yaklaşımın öneminin ve konu ile ilgili esasların kavranmasıdır.
İçeriği Havza planlama ve yönetimine giriş; havza planlama ve yönetiminin elemanları; doğal ve fiziksel yapı:coğrafi konum, jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, hidrojeolojik yapı, iklim özellikleri, toprak ve bitki örtüsü; sosyodemografik yapı:nüfus özellikleri, sosyoekonomik gelişme, arazi kullanımı; Kirletici kaynaklar:noktasal kaynaklar, yayılı kaynaklar, atık yükleri; su kalite sınıflandırmaları ve değerlendirmeleri; yasal ve idari yapı; havza yönetimi örnekleri yer almaktadır.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Konu anlatımı, tartışma, soru ve cevap.
Ölçme Yöntemleri sınav, ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 suyun stratejik anlam ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
2 Havzaların stratejik anlam ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
3 Sürdürebilir yönetim Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
4 Ekosistem ve sistemi oluşturan özelliklerin tanımım Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
5 Havza ekosistemini oluşturan doğal sistemin özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
6 Havza ekosistemi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
7 Coğrafi yapı, iklim yapısı ve meteorolojik özellikler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
8 Hava kalitesi Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
9 Jeolojik ve hidrojelojik yapı,toprak ve erozyon özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
10 Toprak ve erozyon özellikleri, Flora ve fauna, Hidrolajik özellikler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
11 Havza ekosistemini oluşturan sosyoekonomik sistemin özellikler Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
12 Demografik yapı, arazi kullanımı ve imar planları, su kullanımları, yasal ve kurumsal yapı Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
13 Yararlı kulanım, kirletici kaynaklar ve kirlenme Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.
14 Yararlı kullanımlar, kirletici kaynaklar ve su kaynakaları arsında kalite etkileşimi. Ders materyallerinden işlenecek konu okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Sürdürülebilir Havza Yönetimi, Prof Dr.İ.Ethem Gönenç,2006
Diğer KaynaklarDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi x
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. x
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi x
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. x
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık x
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Arasınavlar 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 166
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5,53
Dersin AKTS Kredisi 6