Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları CEV465 7 3 + 0 6

Ön Koşul ön koşul yoktur

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Seçmeli
Koordinatör Doç.Dr. ŞEYDA KORKUT
Dersi Verenler
Amacı Kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerini kazandırmak
İçeriği Kalite Kavramı, Yönetim Kalitesi ve Standartları, Çevre Standartları, Kalite Yönetim Sistemi Modelleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 Kalite Standartlarını Uygulamak

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü anlatım, sınıf içi tartışma,soru cevap,örnek uygulamaların incelenmesi
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, ödev, finalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı
2 Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon
3 Standart ve standardizasyon
4 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
5 Yönetim kalitesi ve standartları
6 Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları
7 Çevre standartları
8 Kalite yönetim sistemi modelleri
9 Kalite yönetim sistemi modelleri Stratejik yönetim
10 Stratejik yönetim
11 Yönetime katılma
12 Süreç yönetim sistemi
13 Kaynak yönetimi sistemi
14 EFQM mükemmellik modeliKaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Kavrakoğlu, İbrahim (1996), Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayını. [2] Şimşek, Hasan (2007), Toplam Kalite Yönetimi-Kurma, İlkeler, Uygulamalar,, Seçkin Yayıncılık, Ankara. [3]Weaver, Charles, N. Çev.Tuncay Birkan (1997), Toplam Kalite Yönetiminin Dört Aşaması, Sistem Yayıncılık, İstanbul. [4] Efil, İsmail (2010), Toplam Kalite Yönetimi, 7. Baskı, Dora Yayıncılık, Bursa. [5] www.kalder.org [6] Halis, Muhsin (2010), Meslek Yüksek Okulları İçin Toplam Kalite Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara. [7] Saat Ersoy, Mesiha ve Abdullah Ersoy (2010), Kalite Yönetimi, İmaj Yayıncılık, Ankara. [8] Küçük, Orhan (2010), Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. [9] Ekici, Kenan Mehmet ve Ercan Taşkın (2010),Kalite Güvence Standartları, Seçkin Yayıncılık, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 50
Ödev 5 50
Yıliçi Toplam 6 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
2 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci x
7 Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi x
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
9 Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi
11 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi x
13 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; Çevre Mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
14 Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
15 Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalıkAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 10 100
Ödev 5 8 40
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 186
Toplam İş Yükü / 30 (s) 6,2
Dersin AKTS Kredisi 6