Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Matematik I DIY101 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Bu dersi alanlar, kümelerde temel işlemleri yapabilir, denklem ve eşitsizlikleri çözebilir, fonksiyonlarla ilgili temel kavramları bilir, limit ve türev alabilir, bunların geometrik yorumlarını anlayabilir, bir fonksiyonun grafiğini çizebilir.
İçeriği Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit, türev (iktisadi uygulamaları), grafik çizimleri (iktisadi uygulamaları).
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Kümelerle ilgili temel işlemleri yapabilir
2 Denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulabilir.
3 Fonskiyon kavramını anlar, bir fonksiyonun görüntü ve tanım kümelerini bulabilir.
4 Ters fonksiyon kavramını bilir, bir fonksiyonun ne zaman tersi olduğunu bilir ve ters fonksiyon varsa bulabilir.
5 Üstel ve logaritmik fonksiyon kavramlarını bilir, bu fonksiyonlarla temel işlemleri gerçekleştirebilir.
6 Bir fonksiyonun limitini alabilir, bir fonksiyonun sürekli olduğu aralıkları bulabilir
7 Temel türev alma kurallarını bilerek, fonksiyonların türevlerini alabilir. Türevin geometrik yorumunu anlar, türevin çeşitli uygulamalarını gerçekleştirebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Düz anlatım, soru cevap
Ölçme Yöntemleri 2 ödev, 1 ara sınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler, sayı kümeleri, küme işlemleri, 1. ve 2. dereceden denklemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Mutlak değer, mutlak değerli denklemler ve eşitsizlikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 eşitsizlikler, fonksiyonlar, fonksiyonların tanım ve görüntü kümleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 fonksiyonlarda işlemler, bileşke işlemi, birebir ve örten fonksiyonlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Üstel ve logaritmik denklemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Trigononometrik fonksiyonlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Trigonometrik denklemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Fonksiyonlarda limit, belirsiz şekiller,süreklilik Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Süreksizlik çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Türev, türev alma kuralları, yüksek mertebeden türevler, kapalı fonksiyonların türevi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Türevin geometrik yorumu, maksimum, minimum ve dönüm noktaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 L'hosptial kuralı, belirsiz şekillerin bu kuralla çözümleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Asimptotlar ve grafik çizimleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Genel Matematik I, Mustafa Balcı, Balcı Yayınları
Diğer Kaynaklar Matematiksel Analiz işletme ve Ekonomi Uygulamaları Prof. Dr. Mustafa Sevüktekin ,Prof.Dr. Zehra Başkaya. Calculus kitapları, genel matematik kitaplarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4