Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mikro Ekonomi DIY103 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ÖZLEM PAMUKSUZ
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir
İçeriği Mikro İktisat ile ilgili temel kavramlar, Arz ve talep, iktisadi modeller, piyasaların sınıflandırılması, endüstri kavramı, talep teorisine kardinal ve ordinal yaklaşımlar, açıklanmış tercihler hipotezi, fayda fonksiyonu, talep ve arz esneklikleri
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Mikro iktisat ile ilgili temel kavramları anlar
2 İktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilir
3 Piyasa mekanizmasını analiz edebilir
4 Mikro ekonomik olaylara düşünsel ve eleştirel çözümler üretebilir
5 Mikro ekonomi ile ilgili gelişen olayları takip edip bunları yorumlayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Ara sınav, 1 Yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mikro iktisat ile ilgili temel kavramlar, yöntemler vemikro açıdan iktisadi analiz Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır
2 Alternatif iktisadi sistemler ve piyasa mekanizması Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
3 Arz ve talep fonksiyonları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
4 Talebin fiyat ve gelir esnekliği Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
5 Talebin çapraz fiyat esnekliği, arz esnekliği Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
6 Arz ve talep fazlası ve piyasa dengesi, dengenin değişmesi Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
7 Piyasa mekanizmasına müdahale, tavan ve taban fiyat uygulamaları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
8 Kardinal fayda analizi, marjinal fayda ilkesi ve tüketici fazlası Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
9 Tüketici tercihleri ve farksızlık eğrileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
10 Tüketici dengesi, kardinal teori ile farksızlık eğrileri teorisi arasındaki ilişki Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
11 Tüketici dengesinin değişmesi, ikame ve gelir etkileri Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
12 Tüketici faydasındaki değişmenin ölçülmesi Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
13 Üretim yöntemi ve kısa dönem üretim fonksiyonu Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidir
14 Uzun dönem üretim fonksiyonu, ikame esnekliği ve üretim fonksiyonları Bir önceki haftanın konuları tekrar edilmelidirKaynaklar
Ders Notu Ünsal, Erdal M., Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2010
Diğer Kaynaklar Kemal Yıldırım, Mikro İktisada Giriş, Pelikan Tıp Yayıncılık, Ankara, 2011Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4