Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İşletme Bilimine Giriş DIY105 1 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Ekonominin temel uygulama birimlerinden birisi olan işletmelerin yapılanması ve işleyişi konusunda öğrencilere bilgi vermeyi amaçlamaktadır
İçeriği Temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve türleri, işletme sistemleri, çevreyle ilişkileri, işletmenin sorumlulukları, işletmenin kuruluş çalışmaları, fizibilite raporu, işletme büyüklüğü ve kapasitesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İşletme biliminin temel kavramlarını bilir
2 İşletme bilimini disiplinler arası bir bilim dalı olarak diğer bilim dalları ile ilişkilendirebilir
3 İşletmenin ekonomik bir birim olarak özelliklerini, amaçlarını, araçlarını, çevresini ve fonksiyonlarını algılayabilir
4 Optimum büyüklükte bir işletmenin en uygun kuruluş yerini belirleyebilir
5 İşletmeleri değişik kriterlere göre sınıflandırabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Yılsonu SınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar ve Tanımlar, İşletme Biliminin Diğer Bilimsel Disiplinlerle İlişkisi Kitaptan ilgili bölümü okumak
2 İşletme Bilimi ve Yönetiminin Teorik Geri Planı: Sanayi Devriminin Etkileri ve Klasik Yönetim Yaklaşımları Kitaptan ilgili bölümü okumak
3 İşletme Bilimi ve Yönetiminin Teorik Geri Planı: Neo-Klasik ve Modern Yönetim Yaklaşımları Kitaptan ilgili bölümü okumak
4 İşletmenin Özellikleri, Amaçları, Kaynakları, Çevresi ve Fonksiyonları Kitaptan ilgili bölümü okumak
5 Ekonomik Yapı, Faaliyet Konuları, Sermaye Yapıları, Ulusal Orijinleri ve Aralarında Yaptıkları Anlaşmalar İtibariyle İşletmelerin Sınıflandırılması Kitaptan ilgili bölümü okumak
6 Hukuki Yapılarına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması: Özel İşletmeler Kitaptan ilgili bölümü okumak
7 Hukuki Yapılarına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması: Kamu İşletmeleri ve Yabancı Sermayeli İşletmeler Kitaptan ilgili bölümü okumak
8 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları Kitaptan ilgili bölümü okumak
9 İşletmenin Büyüklüğü (Büyüklük Kriterleri, En Uygun İşletme Büyüklüğü ve İşletmelerin Büyüme Tarzları Kitaptan ilgili bölümü okumak
10 İşletmenin Büyüklüğü (Kapasite, Kapasite Kullanımı ve KOBİ’ler) Kitaptan ilgili bölümü okumak
11 İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi Kitaptan ilgili bölümü okumak
12 İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi (Devam) Kitaptan ilgili bölümü okumak
13 Örnek Olaylar Kitaptan ilgili bölümü okumak
14 Sınav öncesi genel tekrar Kitaptan ilgili bölümü okumakKaynaklar
Ders Notu İsmet Mucuk,2003, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul
Diğer Kaynaklar Ertürk,Mümin, 2006, İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basın Yayım, İstanbul. Örücü, Edip , 2006, Modern işletmecilik, Gazi Kitabevi, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 142
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,73
Dersin AKTS Kredisi 5