Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Davranış Bilimleri DIY107 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. GÖKHAN OFLUOĞLU
Amacı Öğrencilere çalışma hayatında karşılaşılacak psikososyal sorunlar ve insan psikolojisinin temel özellikleri ile ilgili bilgiler vermek
İçeriği Davranış bilimlerine giriş, insan kişiliği, davranış, kültür, temel toplumsal kurumlar ve davranış
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İnsan davranışlarının altında yatan temel toplumsal ve psikolojik etmenleri analiz edebilir.
2 İnsan psikolojisinin temel özelliklerini bilir.
3 Çalışanlara yönelik davranış kalıplarını belirlerken bu davranışların altında yatan etmenleri analiz eder.
4 İşletmelerde beşeri sermayenin önemini analiz eder.
5 Çalışma hayatında karşılaşılacak temel sorunları, sorun ortaya çıkmadan çözümleyebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözel anlatım, ödev, sunum
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Davranış bilimlerine genel giriş ve davranış bilimlerinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapılır.
2 Davranışları belirleyen temel etkenler ve insan kişiliği Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
3 Davranış bozuklukları Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
4 Kültürün davranışlar üzerindeki etkisi Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
5 Kültürün temel öğeleri ve fonksiyonları Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
6 Temel Toplumsal Kurumlar, Aile, Devlet, Eğitim, Din Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
7 Davranış Düzlemi Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
8 Davranış düzlemini belirleyen temel faktörler Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
9 Kitle kültürü Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
10 Toplumsal gruplar Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
11 İşyerinde karşılaşılan temel psikolojik sorunlar Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
12 Örgütsel stres Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
13 Çalışma hayatının kalitesi Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılır
14 Genel tekrar Haftanın konuları ile ilgili araştırma ve okuma yapılırKaynaklar
Ders Notu EROĞLU, Feyzullah, 2012, Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar BARLI, Önder, 2008, Davranış Bilimleri, Aktif YayıneviDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 10 10
Sunum / Seminer 1 10 10
Arasınavlar 1 12 12
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4