Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Hukukun Temel Kavramları DIY109 1 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları hukuki kavramların içeriği hakkında bilgi sağlamaktır.
İçeriği Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallarından ayırımı, çağdaş hukuk sistemleri, yaptırım ve çeşitleri, kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları, hukukun çeşitli açılardan uygulanması, hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramları, sorumluluk.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt edebilir
2 Hukuk sistemlerini sayar ve her birinin özelliklerini sıralayabilir
3 Yaptırımın anlamını bilir ve etkili bir yaptırımda bulunması gereken özelliklere ilişkin yorumlar yapabilir
4 Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapabilir
5 Hukuk kurallarını hiyerarşik olarak sıralayabilir
6 Fiil ehliyetinin koşullarını bilir ve kişileri fiil ehliyetleri yönünden sınıflandırabilir
7 Hukuk kurallarını sınıflandırabilir
8 Türk hukuk sisteminin sorunları hakkında yorumlar yapabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, Sunum, Tartışma, Ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları, toplumsal düzen kuralları ve hukuk kuralları arasındaki ilişki Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapılmalıdır.
2 Hukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Hukukta yaptırım ve çeşitli hukuk dallarından yaptırım örnekleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Başlıca hukuk sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Özel hukuk bilgisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Kamu hukuku bilgisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Genel hatlarıyla Türk positif hukuku Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Hukukun çeşitli açılardan uygulanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Hak kavramı ve hak türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Hukuksal işlem ve eylemler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Hukukta sorumluluk Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Miras Hukuku Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Eşya Hukuku Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Sınav Öncesi Tekrar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2011
Diğer Kaynaklar İlhan Üzülmez, İsmail Kayar, Hukukun Temel Kavramları, Detay Yayıncılık, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 14 14
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 112
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,73
Dersin AKTS Kredisi 4