Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I DIY111 1 1 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin bilgi teknolojilerinin ana kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kişisel bilgisayarların hangi yazılım ve donanımların bir araya getirilmesiyle oluştuğunu anlamalarını sağlamaktır. Bunun yanısıra, kişisel bilgisayarların genel özelliklerinin yanında, işletim sistemini kullanma, ayarlar yapabilme, yardım özelliklerini ve masaüstü ortamını etkili bir biçimde kullanarak dosyaları yönetebilme ve düzenleyebilmeleri konusunda bilgi kazanmalarını sağlamaktır.. Ayrıca, bu ders,öğrencinin kelime işlemciyi kullanarak döküman hazırlama işlemlerini yapabilmesini amaçlamaktadır. Son olarak,öğrencinin elektronik tabloların içeriğinin ve bir elektronik tablo uygulamasının bir bilgisayarda nasıl kullanılacağı bilgilerini edinmesini sağlar.
İçeriği Bilgisayara giriş, bilgisayarın tarihçesi, tanımı ve temel yapısı, donanım,yazılım, işletim sistemi, kelime işlemci ve tablolama programı.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenleri (İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri) tanımlayabilir.
2 işletim sistemleri ile etkili bir biçimde çalışabilir.
3 kelime işlemci programında çeşitli biçimlerde metinler oluşturabilir.
4 Elektronik hesaplama programında hesaplamalar yapabilir, grafik çizebilir, veri tablolarıyla çalışabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze, bilgisayarda uygulama
Ölçme Yöntemleri Derste verilen uygulama ödevlerinden öğrencinin bir portföy oluşturması istenecektir. Bu portföy arasınav notuna %20 oranında etki edecektir. Ayrıca 1 adet arasınav ve 1 adet genel sınav yapılacaktır.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi Teknolojilerine ait temel kavramlar,bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri.Ağ çeşitleri.Bilişim teknolojileri,iletişim,sanal iletişim.Veri Güvenliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 İşletim sistemlerinin amaçları ve kullanımı konusunda temel seviyede bilgi verilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 İşletim sistemi ayarları hakkında bilgi verilmesi,işletim sisteminde dosya ve klasör organizasyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ofis menüsünü keşfetme, Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirme, word 2007 ekranını tanıma.Dosya İşlemleri( belge açma, kapatma, kaydetme).Temel Yazım İşlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Metin biçimlendirme, paragraf biçimlendirme,madde işaretli ve numaralı listeler oluşturma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Resim, fotoğraf ekleme, bunları yerleştirme ve yeniden boyutlandırma, Wordart, emtin kutusu ve Smart art ekleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Tablo oluşturma,metni tabloya dönüştürme,tablo biçimlendirme, tablo düzenleri kullanma, tablo şablonları kullanma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Gözden geçir sekmesini kullanma, eş anlamlılar sözlüğü kullanma, bir sözcüğü bulma ve değiştirme, yazım ve dil bilgisi kontrolü, köprü ekleme, açıklama ekleme, değişiklikleri izleme, değiştirilmiş belgeleri gözden geçirme belgeleri birleştirme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Baskı önizlemeyi kullanma, zarf ve etiket bastırma, belgeyi başka formatlarda kaydetme, stilleri değiştirme, metin biçimlendirme ve stilleri temizleme, metin akış kontrolü, dipnot son not ekleme, içindekiler sayfası oluşturma, dizin oluşturma, çapraz başvuru ekleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Adres mektup birleştirme, ana döküman oluşturma, verileri süzme ve sıralama Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Excel çalışma kitabı açma,çalışma sayfalarını düzenleme, hücreler arasında gezinme, seçim yapma, sütun ve satır biçimlendirme, ekleme ve silme.Hücreleri ekleme ve silme,çalışma sayfalarını kaydetme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Sayı biçimlerini uygulama, Hücre hizalamasını değiştirme, Hücre Biçimlerini kopyalama, Hücre Biçimlerini Silme.Formülleri girme, işlev oluşturma, işlev ekle aracını kullanma, Formülleri kopyalama ve taşıma.İstatistik Fonksiyonlar Finansal Fonksiyonlar, Eğer işlevini kullanma, İşlev içindeki değere bağ oluşturma, Otomatik hesaplamayı ayarlama Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Grafik biçimini düzenleme, Grafik türünü değiştirme, Resim ekleme, Smart Art ekleme. Özet tablo ve özet grafiklerle çalışma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Veri doğrulamayı etkinleştirme, Veri Sıralama, Filtre ile veri çekme. Alt toplamlarla çalışmayı göstermeÇalışma sayfasını bölme ve dondurma, Sayfa düzenini özelleştirme, Baskı önizleme ve yazdırma. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar Windows Vista ve Office 2007, Hayrettin Üçüncü, Alfa Yayınları
Diğer Kaynaklar 1. Öğretim elemanının vereceği ders ve uygulama notları. 2. Adım Adım Office 2007,Kolektif, Arkadaş Yayınevi 3. Enine Boyuna Office 2007, John Pierce,Arkadaş YayıneviDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Arasınavlar 1 6 6
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 96
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3