Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Matematik II DIY102 2 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Bu dersi bitirenler, dizi ve seri kavramını, dizilerde limit almayı, serilerin yakınsaklık ıraksaklık koşullarını bilir. Belirli ve belirisz integrali hesaplar, belirli integrallerin alan ve hacim uygulamalarını yapabilir, lineer denklem sistemlerini çözebilir.
İçeriği Diziler ve seriler, Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri, Belirsiz integral ve integral alma yöntemleri, Belirli integral ve uygulamaları, Üretici ve tüketici rantlarının bulunması, Matrisler ve determinantlar, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri, Lineer (doğrusal) programlama
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Dizilerin yakınsak ıraksaklığını belirleyebilir.
2 Kuvvet serileri taylor ve maclaurin serilerini tanımlayabilir.
3 Belirsiz integral hesabı yapabilir.
4 Belirli integralleri çözebilir, alan ve hacim hesaplarını belirli integralle gerçekleştirebilir.
5 Lineer denklem sistemlerini kurabilir ve bunları çözebilir.
6 Matrislerle temel işlemleri gerçekleştirebilir, determinant hesaplayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Birebir anlatım, soru cevap.
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dizi kavramı, dizilerde limit. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Seri kavramı, yakınsak ve ıraksak seriler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Serilerde yakınsaklık testleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Kuvvet serileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Taylor ve Maclaurin serileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Belirsiz integral, integral alma yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 İntegral alma yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 İntegral alma yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Belirli integral, alan hesabı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Hacim hesabı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Eğri uzunluğu hesabı, matrislere giriş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Matrislerde temel işlemler, determinant Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Lineer denklem sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Lineer programlama Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Genel Matematik II, Mustafa Balcı, Balcı yayınları
Diğer Kaynaklar Calculus, genel matematik ve lineer cebir kitaplarıDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 122
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4