Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Makro Ekonomi DIY104 2 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ÖZLEM PAMUKSUZ
Amacı Bu dersin amacı, öğrenciye makro ekonomik kavramlar, ekonomik sorunlar ve çözüm yolları hakkında genel bilgiler vermek ve öğrencinin güncel ekonomik olayları takip etmesini sağlamaktır.
İçeriği Bu ders, ekonominin genel anlamda işleyişi ile ilgili temel kavramları, ekonomide ortaya çıkan makro ölçekli sorunları, ekonomideki güncel gelişmelerin takibini içerir
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Makro ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
2 Makro ekonomi alanında eleştirel ve düşünsel yeteneğini geliştirir
3 Makro ekonomik politikaları ve makro ekonomik verileri takip edebilir
4 Makro ekonomik gelişmeleri yorumlayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü anlatım, sınıf içi tartışma, soru-cevap, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Final sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Makro ekonomiye genel bakış Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 GSMH-GSYİH Dünya ve Türkiye verileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Temel makro ekonomi sorunları ve politika araçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Ekonomik büyüme, TÜİK Türkiye verileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 İşsizlik, TÜİK Türkiye verileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Enflasyon,TÜİK Türkiye verileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 İhracat-İthalat ,TÜİK Türkiye verileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Bütçe açıkları ve İç borçlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ödemeler dengesi, cari açık ve dış borçlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Maliye Politikası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Para Politikası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Dış Ticaret ve Döviz kuru Politikaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Makro ekonomik denge Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Güncel ekonomik veriler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Tümay ERTEK, (2008) Makro ekonomiye giriş
Diğer Kaynaklar Erdal Ünsal, Makro Ekonomi; Kemal Yıldırım Makro EkonomiDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4