Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yönetim ve Organizasyon DIY106 2 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih DİNÇER
Amacı Öğrencilerin temel yönetim kavramlarını analiz etmelerini, iş hayatının temel çalışma ilişkilerini kavramalarını sağlamak.
İçeriği İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar, yönetim teorileri, yönetim fonksiyonları, çağdaş yönetim yaklaşımları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İşletme hayatının genel yapısını kavrayarak analiz edebilir.
2 Çalışma hayatının temel kurumsal aktörlerini ve işleyişlerini analiz edebilir.
3 Temel işletme fonksiyonlarının önemini bilir.
4 İşletmelerde beşeri sermayenin önemini açıklayabilir.
5 Çalışma hayatının temel sorunlarını çözümleyebilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözel anlatım, ödev, sunum
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Yılsonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yönetim kavramı, önemi ve foksiyonlarına genel bakış Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
2 Klasik yönetim kuramı Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
3 Neo klasik yönetim kuramı Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
4 Modern yönetim kuramı Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
5 Stratejik yönetim kuramı Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
6 Yönetim foksiyonları, planlama, örgütleme Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
7 Örgütleme, koordinasyon Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
8 Yöneltme, koordinasyon ve kontrol Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
9 İşletmelerde liderlik Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
10 İletişim ve sorunları Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
11 İşletme kültürü, işletme yönetiminde gruplar Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
12 Örgütsel stres Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
13 Çalışma hayatının kalitesi Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyallerinden ilgili konu okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu AKYAY UYGUR, Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınları, Ankara, 2012
Diğer Kaynaklar Koçel, Tamer (2007); İşletme Yöneticiliği, 11. Baskı, Arıkan Basım Yayın, İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 14 14
Sunum / Seminer 1 12 12
Arasınavlar 1 12 12
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 120
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4