Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Taşımacılığı DIY114 2 3 + 0 5

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa GÜNALTAY
Amacı Bu dersin amacı yükler, gemiler, limanlar, denizcilik işletmeleri gibi deniz ulaştırmasının temel unsurları hakkında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
İçeriği Denizyolu ile taşınan yük türleri ve özellikleri, deniz ulaştırmasında kullanılan gemi türleri ve özellikleri, liman ve terminallerin olanakları ve hizmetleri, Gemi işletme türleri: tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı, sefer planlanması ve navlun hesabı, deniz ulaştırma aracıları, deniz ulaştırma işlemlerinde kullanılan dokümanlar
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Yükler ve yük türlerinin özelliklerini açıklayabilir
2 Deniz ulaştırmasında gemiler ve gemi türlerinin özelliklerini açıklayabilir
3 Gemi işletimi ve gemi yönetimi ,limanlar, liman türleri, liman olanakları, liman işlemleri ve hizmetlerini açıklayabilir
4 Yük, gemi, liman ve deniz taşımacılığı türleri arasındaki ilişkileri analiz edebilir
5 Tarifeli ve tarifesiz deniz taşımacılığı piyasalarının özelliklerini açıklayabilir
6 Sefer planlayabilir
7 Navlun hesaplayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav 1 Final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küresel ticaret ve lojistikte deniz ulaştırmasının rolü Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
2 Denizcilik sektörünün yapısı ve unsurları.Temel denizcilik kavramları ve terimleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
3 Yük türleri ve özellikleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
4 Deniz taşımacılığında gemi türleri ve özellikleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
5 Gemi yönetimi ve gemi yönetim fonksiyonları Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
6 Tarifeli ve tarifesiz gemi işletmeciliği Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
7 Gemi charter işlemleri ve charter türleri: Sefer esaslı kiralama, zaman charteri ve bareboat charter Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
8 Sefer planlaması ve navlun hesabı Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
9 Limanlar, liman türleri, liman olanakları ve hizmetleri, limanlarda yönetim Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
10 Liman ve terminal işlemleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
11 Gemi acenteleri, gemi brokerleri ve freight forwarder’lerin deniz taşımacılığında rolleri ve hizmetleri Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
12 Deniz taşımacılığında kullanılan temel dokümanlar: Konşimento ve charter partiler Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
13 Dünya deniz ticareti, ana rotalar ve yük akışları Ders materyallerinden ilgili konuları okumak
14 Genel tekrar Ders materyallerinden ilgili konuları okumakKaynaklar
Ders Notu Patrick M.Alderton, Sea Transport, Thomas Reed Publications, 1995
Diğer Kaynaklar W.V. Packard Sea Trading Vol. I (The Ships), 1984, FairplayW.V. Packard, Sea Trading Vol. II (Cargoes) 1985, FairplayW.V. Packard, Sea Trading Vol. III (Trading) 1st Ed. 1986, Fairplay.Martin Stopford, Maritime Economics, 2010Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 150
Toplam İş Yükü / 30 (s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5