Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
İş Hukuku DIY110 2 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı İş hukukunun temel esasları hakkında öğrencileri bilgilendirmek
İçeriği Genel kavramlar, hizmet akdi, hizmet akdinin sona ermesinin hukuki sonuçları, kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve iş uyuşmazlıkları ile bunlara ilişkin çözüm yolları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İş hukukunun genel kavramlarını bilir
2 İş Hukuku perspektifinde işçi haklarına ilişkin düzenlemeleri kavrayabilir
3 İş hukukundaki gelişmeleri ve yeni düzenlemeleri tartışabilir
4 Sosyal sorunların toplum üzerindeki etkilerini belirleyebilir
5 Hukuki sorunların toplum ve sosyal gruplar üzerindeki etkilerini açıklayabilir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, soru-cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş hukuku kavramı, iş hukukunun kapsamı ve niteliği Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
2 İş Hukukunun özellikleri Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
3 İş hukukunun kaynakları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
4 İş hukukunun temel kavramları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
5 İş hukukunun temel kavramları (devam) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
6 İş Hukukunun kapsamı Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
7 İş hukukunun kapsamı (devam) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
8 İş sözleşmesinin tanımı Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
9 İş sözleşmesi türleri Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
10 İş sözleşmesinin kurulması Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
11 İşçinin borçları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
12 İşçinin borçları (devam) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
13 İşverenin borçları Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.
14 İşverenin borçları (devam) Ders materyallerinden ilgili konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu DEMİRCİOĞLU,CENTEL, İş Hukuku, Beta Yayınları, Ankara,2011
Diğer Kaynaklar AKTAY N, ARICI K.,KAPLAN E., İş Hukuku, Gazi Yayınevi, Ankara, 2011Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 14 14
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 118
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4