Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II DIY112 2 2 + 2 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Amacı Bu ders, öğrencinin hem görüntüleme hem de yazdırma amaçlı olarak farklı slayt yerleşimleri kullanarak yeni bir sunu oluşturabilme, var olan bir sunuyu değiştirip biçimlendirebilecek şekilde, bilgisayar üzerinde bir sunu uygulaması kullanabilme yeteneği kazanmalarını sağlar. Ayrıca, öğrencilerin veritabanı genel kavramları hakkında bilgi kazanmalarını ve veritabanı bilgisayar uygulamalarını nasıl kullanacaklarını öğrenmelerini mümkün kılar. Bunun yanısıra,kullanıcının Internet kullanımı ve güvenlik konuları hakkında bilgi kazanmasını sağlar.
İçeriği Sunu hazırlama programı,Veri Tabanları ve Dosyalama programı, bilgisayar ağları ve internet
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Sunum programlarıyla,sunum uygulamaları yapabilir.
2 Veri tabanı programını kullanarak uygun tablolar oluşturabilir
3 Veri tabanı programında istenilen özellikte sorgular oluşturabilir.
4 Veri tabanı programında formlar ve raporlar oluşturabilir.
5 İnternet uygulamaları (e-posta, dosya indirme) yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Birebir anlatım ve uygulama örnekleri
Ölçme Yöntemleri Yazılı sınav ve ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 PowerPoint - Temel Pencere Bileşenleri,Oluşturulmuş Bir Sunumu Açma, Cetvel ve Klavuz Çizgilerinin Kullanımı, Dosya ve Klasör Yönetimi,Yeni Sunu Oluşturma Slaytta Yazı Ekleme, Biçim Boyacısını Kullanma, Yazıları Hizalama, Sekme İle Çalışma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Temaların Kullanımı,Slayt Düzenini Değiştirme, Asıl Slayt Kullanımı, Konuşmacı Notu Ekleme, Slaytları düzenleme.Şekil Ekleme, Şekilleri Biçimlendirme, Şekilleri Hizalama, Eylem Düğmeleri Ekleme Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Grafik Ekleme, SmartArt Ekleme, Slayt Geçiş Efekti Ekleme, Animasyon Efekti Ekleme, Ses Ekleme,Anahat Görünümü Çalışma,Harici Dosya Ekleme, Bul ve Değiştir Kullanımı, Otomatik Düzeltme Kullanma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Slaytlara sunucu notları eklemek. Çıktı formatı seçmek: tepegöz, el ilanı, ekran gösterisi. Slaytları gösterip gizlemek. Slayt düzenini, oryantasyonunu (yatay, dikey) değiştirmek. Sayfa boyutunu değiştirmek.Sunumun çıktısını almak: belirli slaytlar, dinleyici notları, not sayfaları, anahat görünümü, kopya sayısı. Slayt gösterisine ilk slayttan başlamak, mevcut slayttan başlamak. Slayt gösterisinde sonraki, önceki yada belirli bir slaytı göstermek. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Veri tabanı Anahtar Kavramlar, Veritabanı Organizasyonu, ilişkiler,operasyon Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Veri tabanları ile çalışmak,genel görevler,kayıtlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Tasarım, ana operasyonlar, sorgular Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Tasarım, ana operasyonlar, sorgular Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Formlar,kayıtlar veri aktarmak, yazdırmak Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Veritabanı uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Web Tarama, İnternet:İçerik,terimler, güvenlik hususları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Temel tarama, navigasyon,ayarlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Web'i Kullanmak:Formlar, Arama.Web Çıktıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Elektronik İletişim,Eposta Kullanımı, Eposta Yönetimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.Kaynaklar
Ders Notu Windows Vista ve Office 2007 Hayrettin Üçüncü Alfa Basım Yayım Dağıtım
Diğer Kaynaklar 1. MS office 2007 Osman GÜRKAN, Nirvana 2. Bilgisayarın B'si Ömer BAĞCI, Seçkin Yayıncılık 3. Adım Adım Microsoft Office 2007 Joan Preppernau, Joyce Cox Arkadaş Yayınları 4. Enine Boyuna Microsoft Office 2007 Kolektif Arkadaş Yayınları 5. http://www.cizgi-tagem.org/e-kampus/ 6. Öğretim elemanının vereceği uygulama örnekleriDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 90
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3
Dersin AKTS Kredisi 3