Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemiciliğin Temelleri DIY209 3 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Mustafa GÜNALTAY
Amacı Öğrencilere gemiler, gemi elemanları, gemi ekipmanlarının yerleri ve temel olarak çalışma prensipleri, gemi personelinin görevleri ve kullandıkları komutlar hakkında bazı bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
İçeriği Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi, bir gemiyi tanımlayan özellikler ve terimler, gemicilikte yararlanılan yardımcı yapılar, gemicilikte kullanılan ölçü birimleri ve çevrimleri, gemilerin tipleri, genel sınıflandırmaları, gemilerin yapısı ve bölümleri, güverteler, tanklar, su geçirmez perdeler, ambarlar, ambar kapakları, sintine ve balans devreleri.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemi tiplerini, bunların tarihsel gelişimlerini ve gemi elemanlarını bilir.
2 Denizcilik tanımları ve yaygın gemicilik terimlerini bilir.
3 Güverte ekipmanlarını, gemi özelliklerini ve yapısını tanımlayabilir.
4 Zincir ve halatların yapısını, ölçümünü ve güçlerini hesaplamayı bilir.
5 Yelkenli teknelerin kısımlarını ve donanımları bilir.
6 Tonaj kavramını, tonaj türlerini ve yükleme ile ilgili kavramları bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, ödev, soru-cevap, tartışma
Ölçme Yöntemleri 1 Vize, 1 Final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gemiciliğin tanımı ve tarihçesi Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
2 İlkel ve teknolojik gemi tipleri ve aralarındaki farklılıklar Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
3 Günümüz ticari ve özel amaçlı teknelerinin yapıları Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
4 Bir gemiyi tanımlayan özellikler ve terimler Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
5 Gemicilikte yararlanılan yardımcı yapılar Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
6 Gemilerin bölümleri, güverteler, tanklar, su geçirmez perdeler, ambarlar Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
7 Gemicilikte kullanılan ölçü birimleri ve çevrimleri, tonaj ölçümleri Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
8 Sintine ve balast devreleri, bu devre ve yapıların kullanım amaçları. Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
9 Genel yapı ve malzemeleri, Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
10 Gemide yük, yolcu ve ekipmanların bulunduğu bölümler Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
11 Baş ve kıç manevra sahaları Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
12 Halatların genel yapısı ve çeşitli gemici bağları Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
13 Demir, zincir ve kilitlerin genel yapısı özellikleri, ölçümleri Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yapar
14 Gemideki yönetim ve organizasyon şeması Ders ile ilgili genel araştırma ve okuma yaparKaynaklar
Ders Notu Yeni Kaptanın Kılavuzu, Kaptan Yücel SÜGEN, 2000, Gemicililk, Kaptan Yücel SÜGEN, 1982, Ticaret Gemileri Gemiciligi, Akademi Denizcilik, İstanbul
Diğer Kaynaklar Ship Knowledge Encyclopedia, K.Van Dokkum, 2003Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 2 28
Arazi Çalışması 14 2 28
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4