Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Hukuku DIY211 3 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Deniz Hukuku kapsamına giren ilke, kavram ve esasları içeren bilgilerin öğrenilmesi ve kavranılması, somut olaylar ve örnekler üzerine değerlendirme yapma yeteneğinin sağlanması
İçeriği Devletlerin denizlerden yararlanmalarının kuralları. Uluslararası deniz hukukunun tarihsel arka planı ve gelişimi. Uluslararası deniz hukukunun genel sorunları. Uluslararası deniz hukukunu oluşturan uluslararası sözleşmeler, teamüller ve mahkeme kararları. İç sular, karasuları, bitişik bölge suları, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı ve açık deniz alanları, takımada suları ve bunların hukuksal statüleri. Uluslararası deniz yatağı, boğazlar, adalar ve bunların hukuksal statüsü. Türkiye’nin deniz alanları. Türkiye’nin komşularıyla olan deniz hukuku anlaşmazlıkları.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Deniz hukuku konularının ve gelişimlerinin öğrenilmesi
2 Deniz araçlarının hukuki özelliklerinin kavranılması
3 Devletlerin egemen olduğu deniz alanlarının ve hukuksal rejimlerinin öğrenilmesi
4 Devletlerin bazı yetkiler kullandığı deniz alanlarının ve hukuksal rejimlerinin öğrenilmesi
5 Devletlerin egemenliğinde olmayan deniz alanlarının ve hukuksal rejimlerinin öğrenilmesi
6 Deniz çevresinin korunmasıyla ilgili sorunların araştırılması

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders anlatımı, Sunum, Tartışma
Ölçme Yöntemleri Sınav, ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz Hukukunun konusu, gelişimi ve fonksiyonları
2 Gemi kavramı, sicil, türleri
3 İç sular alanı, tespit edilmesi ve hukuksal rejimi
4 Türk iç sularının hukuki rejimi
5 Karasuları kavramı, tarihsel gelişimi, doktrindeki yeri, karasularının sınırlandırılması sorunu
6 Karasularının genişliği ve hukuksal rejimi ile zararsız ve transit geçiş rejimleri
7 Boğazlar, Osmanlıdan günümüze Türk boğazları, hukuksal rejimleri ve yapılan düzenlemeler
8 Türk karasuları ve hukuksal rejimi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki karasuları uyuşmazlıkları
9 Adalar, takım ada suları ve Bitişik bölge kavramı
10 Kıta sahanlığı, hukuksal rejimi ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı uyuşmazlıkları
11 Balıkçılık bölgesi ile Münhasır Ekonomik bölge ve hukuksal rejimi
12 Açık deniz kavramı, hukuksal rejimi ve devletin yetkileri
13 Uluslararası Deniz Yatağı ve Deniz çevresinin korunması
14 Genel Sınav Öncesi TekrarKaynaklar
Ders Notu Aydoğan Özman (2006)Deniz Hukuku 1: Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Uluslararası Deniz Alanları Turhan Kitabevi
Diğer Kaynaklar Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku, Türkmen Kitabevi, 2009, İstanbul; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Kitap Turhan kitabevi, AnkaraDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Ödev 1 0
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 20 20
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 134
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,47
Dersin AKTS Kredisi 4