Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Kalite Yönetim Sistemleri DIY213 3 3 + 0 3

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı Toplam Kalite bilincine sahip, Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri , uygulama adımlarını bilen ve bunu işletme süreçlerine uygulayabilen, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgili öğrenciler yetiştirmektir
İçeriği Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları, sürekli iyileştirme (Kaizen), kalite maliyetleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, EFQM Mükemmellik Modeli, Kalite Yönetim Sistemleri, ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000, SA:8000 Standartları
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
Kayıt Bulunmamaktadır.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Uygulama yaptırılacak.
Ölçme Yöntemleri Vize, uygulama ve final.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite kavramı ve genel tanımlar, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite guruları
2 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Proses Yaklaşımı, Sürekli iyileştirme (Kaizen))
3 Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri (Liderlik, Toplam Katılım)
4 Toplam Kalite Yönetimi ve İlkeleri (Tedarikçiler ve İşbirliği, Müşteri Odaklılık)
5 Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları
6 TKY Uygulama Adımları, Kalite(sizlik) Maliyeti
7 Toplam Verimli Bakım
8 Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaştırmanın önemi
9 TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı
10 EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme
11 TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı
12 TS-EN-ISO 27000 Bilgi Yönetimi Standardı
13 İş Güvenliği ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
14 SA:8000 Sosyal Sorumluluk StandardıKaynaklar
Ders Notu KAVRAKOĞLU, İbrahim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayını, 1996. Prof. Dr. Hasan Şimşek, Toplam Kalite Yönetimi-Kurma, İlkeler, Uygulamalar,, Seçkin Yayıncılık, 2007 ISHIKAWA, Kaoru, Yay. Haz.. Semih Ordaş,Nedret Yayla, Toplam Kalite Kontrol, 1993 ŞİMŞEK, Muhittin ve Nursoy Mustafa Toplam Kalite Yönetimi, Hayat yayıncılık, 2002 ŞALE, İsmail, Adım adım Toplam Kalite Uygulaması, 2001 WEAVER, Charles, N. Çev.Tuncay Birkan, Toplam Kalite Yönetiminin Dört Aşaması, Sistem yayıncılık, 1997 BOZKURT, Rıdvan, Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri (İstatistiksel Teknikler), MPM, 2003 YENERSOY, Gönül, Toplam Kalite Yönetimi: Mükemmel Arayış Yolculuğuna İlk Adım, Rota yayınları,1997 ŞALE, İsmail, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve Uygulamaları, Seçkin yayıncılık, 2004
Diğer Kaynaklar EFİL, İsmail, Yönetimde Kalite Kontrol Çemberi ve Uygulamadan Örnekler, Alfa yayıncılık 5.baskı, 1999 TVB Uygulamaları, Bir Japon Yaklaşımı Çev. Kordsa A.Ş. 1996. (TPM Implementation, A Japanese Approach, M.Tajiri, F.Gotoh, McGraw-Hill, Inc.,)Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Yıliçi Toplam 0 0
Yıliçinin Başarıya Oranı
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı
Genel Toplam

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 1 14
Proje 14 1 14
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3