Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Yöneylem Araştırması DIY202 4 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Öğr.Gör. SELCEN ZORLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. A.SİBEL BUZKAN
Amacı Öğrencilere modelleri geliştirip, işletmelerin üretim, pazarlama, finans gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulamalı örnekler vermektir.
İçeriği Doğrusal programlama problemlerinin modellenmesi, grafik çözüm, simpleks metodu, DP uygulamaları, dualite, primal-dual ilişkileri, dualitenin ekonomik yorumu, duyarlılık analizi,Ulaştırma modeli
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Doğrusal Programlama (DP)'da model kurmaya ilişkin çeşitli kavramları tanımlayabilirler
2 Kullanılan çeşitli DP modellerini birbirinden ayırt edebilirler.
3 Belirlenen bir sektör (problem) için uygun DP modelini hazırlayabilirler.
4 Kurulan DP modelinin gerçek duruma uygunluğunu irdeleyebilirler.
5 Kullanılan DP modelinin eksikliklerini giderecek yeni bir model oluşturabilirler.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüz yüze
Ölçme Yöntemleri Yazılı ara sınav, Dönem sonu sınavıDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve içerik, Yöneylem araştırması metodolojisi, Doğrusal programlamanın temel kavramları Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 1-30
2 Doğrusal programlama modelinin tanımı, varsayımları ve yapısı Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 35-44
3 Doğrusal Programlamada Model Kurma, Doğrusal Programlama modellerinin özellikleri, Maliyet, gelir ve kar modelleri hakkında bilgi verilmesi. Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 46-63
4 Doğrusal programlama problemlerinin çözüm yöntemleri, Grafik Çözüm, enbüyükleme ve enküçükleme problemleri için grafik çözüm Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 63-97
5 Grafik Çözümde Özel Durumlar, Uygun çözüm olmaması, Sınırsız çözümler Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 101-108
6 Simpleks Çözüm, Başlangıç çözüm tablosunun kurulması, çözüm tablosunun düzenlenmesi Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 129-146
7 Simpleks çözüm yönteminin gözden geçirilmesi, Optimal çözüm tablosundan elde edilen sonuçların çıkarımlarının yorumlanması Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 146-169
8 Simpleks Çözüm Yönteminde Özel Durumlar, Simplex yöntemde bozulma, Uygun çözüm olmaması, Sınırsız çözüm Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 169-185
9 Dual değişkenlerin ekonomik yorumu Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 201-217
10 Dual modelin probleminin çözümü Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa sayfa 228-236
11 Duyarlılık Analizi, Amaç fonksiyonu katsayılarındaki değişiklikler Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa
12 Duyarlılık Analizi, Amaç fonksiyonu katsayılarındaki değişiklikler uygulaması Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa
13 Ulaştırma Modelinin kurulması Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa
14 Tekrar YokKaynaklar
Ders Notu Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa.
Diğer Kaynaklar Taha, H. A. 2003, Yöneylem Araştırması, Çeviren ve Uyarlayanlar: Baray, Ş.A., Esnaf, Ş. , Literatür Yayıncılık, İstanbul.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 104
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,47
Dersin AKTS Kredisi 3