Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Maliyet Muhasebesi DIY329 5 3 + 0 3

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ, Yrd.Doç.Dr. BERK YILDIZ
Amacı Üretim ve hizmet işletmeleri için temel maliyet kavramlarını ve maliyet sistemlerini tanıtma.
İçeriği Toplam maliyet hesaplama sistemleri, müşterek ve türev ürünler maliyeti, kara geçiş ve maliyet-hacim-kar çözümlemesi, standart maliyetlendirme, standartların yerleştirilmesi, sapmaların hesaplanması ve çözümlenmesi, kayıtlara giriş ve sapmaların ayıklanması, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede ilgili gelir ve masraflar.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Maliyet unsurlarını hesaplayabilir.
2 Gider dağıtımı yapabilir.
3 Maliyet muhasebe sistemlerini tanır.
4 Maliyet muhasebesi sistemlerine göre birim maliyet sistemini bilir.
5 Maliyet kayıtları yapabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım ve uygulama
Ölçme Yöntemleri Ara sınav, Genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel bilgiler ve kavramlar İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
2 Maliyet Giderleri, Gruplandırması, Türleri İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
3 İlk madde ve malzeme maliyetini hesaplamak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
4 İşçilik maliyetini hesaplamak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
5 Genel üretim maliyetlerini hesaplamak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
6 Birinci dağıtımı yapmak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
7 İkinci dağıtımı yapmak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
8 Sipariş Maliyet yönteminde birim maliyet İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
9 Safha Maliyet yönteminde birim maliyet İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
10 Safha Maliyet yönteminde birim maliyet İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
11 Standart Maliyet yönteminde birim maliyet İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
12 Standart Maliyet yönteminde birim maliyet İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
13 7/A seçeneğine göre kayıt yapmak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumak
14 7/B seçeneğine göre kayıt yapmak İlgili materyallerden işlenecek konuyu okumakKaynaklar
Ders Notu 1) Erdoğan, Necmettin; Saban, Metin (2010), Maliyet Muhasebesi, Beta Yayıncılık, İstanbul. 2) Can, Ahmet Vecdi (2003), Maliyet Muhasebesi, Sakarya Yayıncılık, Sakarya. 3) Pazarçeviren, Selim ve Ahmet Vecdi Can (2003), Maliyet Muhasebesi Problemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
Diğer Kaynaklar Büyükmirza, Kamil (2003), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 2 10 20
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 92
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,07
Dersin AKTS Kredisi 3