Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Lojistiğe Giriş DIY208 4 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. EVRİM ERDOĞAN
Amacı Öğrencilerin lojistik kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçi bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.
İçeriği "Lojistik nedir? Lojistik süreçte yer alan etmenler ve fonksiyonlar nelerdir? Türkiyede ve dünyada lojistiğin yeri ve önemi nedir? Lojistik yönetim tanımı Sistem yaklaşımı Lojistiğin ekonomi içersindeki yeri nedir? Lojistiğin işletme açısından önemi? Toplam maliyet konsepti nedir? Dağıtım kanalları, neden dağıtım kanalları geliştirilmeli? Dağıtım kanalı yapısı ve operasyunu nasıl olamalıdır? Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi. Temel lojistik aktiviteler nelerdir? Lojistik aktiviteler ve lojistik maliyetler arasındaki ilişki nedir? "
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Temel Lojistik kavramlarını bilir.
2 Lojistiğin diğer ilişkili sektörler ile bağlantılarını bilir
3 Lojistiğin diğer bilimler ile ilişkilerini bilir.
4 Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilir.
5 Lojistiğin akademik çözümünü yapabilir.
6 Ters ve yeşil lojistik genel kavramlarını bilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Tedarik zincri ve dış ticaret labratuvarında lojistiğe yönelik oyunlar oynatarak ve sunumlar yapılarak öğretim gerçekleştirilecektir.
Ölçme Yöntemleri Vize, final ve ödev.Ders Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Lojistik, Tanımı, Gelişimi ve Faaliyetler
2 Lojistik Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistiğin Tarafları
3 Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı
4 Yük Bilgisi ve Ambalajlama, Etiketleme, Elleçleme, ve Depolama
5 Taşımacılık Yönetim
6 Taşımacılık Türleri
7 Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
8 Talep Tahmini ve Planlama
9 Malzeme ve Envanter Yönetimi, Tersine Lojistik
10 Depo ve Tesis Yeri Seçimi, Lojistik Merkezler
11 Lojistik Bilgi Sistemleri ve E-Lojistik
12 Lojistik Stratejiler, Lojistikte Kalite ve Lojistikte Performans Yönetimi
13 Lojistik Maliyetler ve Lojistikte Yeni Konular
14 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistikte Yönetim ve OrganizasyonKaynaklar
Ders Notu *BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David J. ve COOPER, M. Bixby, “Supply Chain Logistical Management”, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007. *JONES, James V., “Integrated Logistics Support Handbook”, McGraw-Hill Professional; 3rd Ed., USA, 2006. *BURT, David N., DOBLER, Donald W. ve STARLING, Stephen L., “World Class Supply Management”, 7th Ed., McGraw Hill, New York, 2003. *NEBOL, Erdal., "Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi", Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008. *ERDAL, M., vd., "Entegre Lojistik Yönetimi", Beta, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar *BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David J. ve COOPER, M. Bixby, “Supply Chain Logistical Management”, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007. *JONES, James V., “Integrated Logistics Support Handbook”, McGraw-Hill Professional; 3rd Ed., USA, 2006. *BURT, David N., DOBLER, Donald W. ve STARLING, Stephen L., “World Class Supply Management”, 7th Ed., McGraw Hill, New York, 2003. *NEBOL, Erdal., "Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi", Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008. *ERDAL, M., vd., "Entegre Lojistik Yönetimi", Beta, İstanbul, 2008.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 60
Kısa sınavlar 1 40
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 1 14
Laboratuvar 3 6 18
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 104
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,47
Dersin AKTS Kredisi 3