Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Deniz Ticaret Hukuku DIY212 4 3 + 0 4

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Dersin amacı deniz ticaret hukuku hakkında öğrencilere temel kavramların öğretilmesini sağlamaktır.
İçeriği Deniz ticaret hukuku ve kaynakları hakkında genel bilgi. Gemi ve gemi tescil prosedürü, gemi mülkiyeti, kaptanın hakları ve sorumlukları, denizaşırı satış sözleşmeleri, navlun sözleşmeleri, konşimento, taşıyanın sorumluluğu, hususi ve müşterek avarya, kurtarma ve yardım, çatma, gemi rehni.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Türkiye’de denizciliğin geliştirilmesi ve Denizcilik Politikasını tanımlar
2 Gemi kavramını, donatan ve donatma iştirakini tanımlar ve açıklar
3 Gemi adamlarını görev ve yetkilerini açıklar
4 Navlun Sözleşmelerini tanımlar
5 Deniz Kazalarını tanımlar, deniz takip hukukunu tarif eder

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Ders Anlatımı, Soru-cevap, Tartışma
Ölçme Yöntemleri Sınav ve ödevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları
2 Gemi Tanımı ve Nevileri Geminin Ayırıcı Unsurları
3 Gemi Üzerindeki Ayni Haklar Gemi Mülkiyeti Gemi İpoteği Deniz Ödüncü
4 Donatan, Donatma iştiraki, Kaptan ve Gemi adamları
5 Deniz aşırı Satış Sözleşmeleri
6 Navlun Sözleşmeleri, Navlun Sözleşmesinin İfası
7 Konşimento
8 Taşıyanın Sorumluluğu
9 Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmeleri
10 Müşterek Avarya
11 Çatma
12 Kurtarma ve yardım
13 Deniz Sigortaları
14 Genel Sınav Öncesi TekrarKaynaklar
Ders Notu KENDER Rayegan, ÇETİNGİL Ergon, Deniz Ticaret Hukuku (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte ) Temel Bilgiler, Beta Basım Dağıtım A.Ş. , Kasım 2003, İstanbul
Diğer Kaynaklar ÇAĞA, Tahir; Deniz Ticaret Hukuku I Giriş, Gemi Donatan ve Kaptan, Filiz Kitabevi, İstanbul ÇAĞA,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku II Navlun Sözleşmesi, Beta basım yayım Dağıtım A.Ş.,7. Bası , Kasım 2004 ,İstanbul ÇAĞA,Tahir; Deniz Ticaret Hukuku III Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları ,Zamanaşımı , Deniz Hukukunda Cebri İcra, Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,Ocak 2005 ,İstanbulDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Ödev 1 0
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 1 28 28
Arasınavlar 1 10 10
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 128
Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,27
Dersin AKTS Kredisi 4