Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Liman İşletmeleri Yönetimi II DIY214 4 3 + 0 4

Ön Koşul yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Amacı Liman ve terminal operasyonları konusunda bilgi birikimine sahip olmak.
İçeriği Liman isletmelerinde planlama, ro-ro operasyon, konteynır operasyon, sıvı ve dökme yük operasyon, tehlikeli yük operasyon, limancılıkta kullanılan kısaltma ve semboller, liman isletmelerinin yapısı
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Liman ve terminal operasyonu hakkında temel bilgi vermek.
2 Farklı operasyon sorunlarını çözmek.
3 Liman ve terminal operasyonları konusunda altyapı hazırlamak.
4 Liman elleçleme sistemlerini anlatmak.
5 Liman işletmelerinin iş doğasını anlamak.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Yüzyüze anlatım,soru-cevap
Ölçme Yöntemleri 1 arasınav, 1 genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Limanlardaki gelişmeler.
2 Liman kapasite değerlendirmesi.
3 Liman talep tahmini.
4 Liman tasarımı.
5 Liman ekipman seçimi.
6 Konteyner terminal operasyonları.
7 Arasınav I
8 Genel yük operasyonları.
9 Kuru ve dökme yük operasyonları.
10 Ro-ro operasyonları.
11 Arasınav II
12 Konteyner terminallerinde performans ölçümü.
13 Kuru, sıvı ve Ro-Ro terminallerinde performans ölçümü.
14 Kuru, sıvı ve Ro-Ro terminallerinde performans ölçümü.Kaynaklar
Ders Notu Altınçubuk, F. 2000; Liman İdare ve İşletmesi. 2. Baskı, Deniz Ticaret Odası, İstanbul
Diğer Kaynaklar Alderton, Patrick M. (1999). Port Management and Operation. LLP; London. Branch, Alan E. (1986). Elements of Port Operation and Management. Chapman and Hall, Ltd; London. Frankel, Ernst G. (1987). Port Planning and Development. John Wiley&Sons; New YorkDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Arasınavlar 1 3 3
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 118
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4