Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Staj I DIY224 4 0 + 0 2

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı Staj programının amacı devamlı olarak bir işe başlamadan önce öğrencilere özel bir kariyer alanında ilgilerini test etme olanağı sunmak, öğrencilerin edinilen teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisi ile kariyerleri alanında yetenek ve teknikler geliştirmelerini sağlamak, öğrencilerin akademik ortamdan çalışma ortamına uyum sağlamasına katkı yapmak ve öğrencilerin sorumluluk anlayışlarını artırmaktır.
İçeriği Staj, eğitim program esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işe ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Öğrenciler bu staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan her hangi bir iş alanında (Deniz işletmeciliği, lojistik ve ithalat-ihracat ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını kapsar.Liman işletmeleri kapsamında tüm yük, yolcu, yat marina liman hizmetlerini içermektedir) 20 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Bu staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve onaylanan rapor değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.
İşe Yerleştirme Var

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 İlgilenilen çalışma alanı ile ilgili olarak yasal, mesleki ve etik çerçeve hakkında sağlam bir temel edindiğini ortaya koyabilir
2 Problem çözme kabiliyeti geliştirebilir ve bu kaabiliyetini mesleği ile ilgili değişik alanlarda kullanabilir
3 Mesleği ile ilgili alanlarda organizasyonel yetenekleri kullanarak işle ilgili ve kişiler arası problemleri çözebilir.
4 Dış paydaşlarla ilişki içinde bulunabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Saha/Arazi çalışması
Ölçme Yöntemleri 1 Genel SınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar Yok
2 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar Yapılan işlemlerin günlük bazda raporlanması
3 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar Yapılan işlemlerin günlük bazda raporlanması
4 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar Yapılan işlemlerin günlük bazda raporlanması
5 Raporu sonuçlandırma ve bölümdeki ilgili akademik personele teslim etme. Yapılan işlemlerin günlük bazda raporlanmasıKaynaklar
Ders Notu Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Staj Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar Tutar, Hasan ve Ferit Ayyıldız (2012), Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri, Seçkin YayıncılıkDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arazi Çalışması 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Arazi Çalışması 4 18 72
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 74
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,47
Dersin AKTS Kredisi 2