Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gemi Yapısı ve Sınıflaması DIY316 6 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Mesleki Seçmeli
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tolga ASLAN
Amacı Öğrencilerin gemi yapısı ve ilgili kavramları gemi tipleri ve özellikleri konularının öğrenmeleri amaç edinilmiştir
İçeriği Gemi nedir? Yüzme kanunları ve ilgili kavramlar nelerdir? Gemilerin kapasitesini belirtmek için kullanılan tanımlamalar nelerdir? Gemi stabilitesi nedir, nasıl yorumlanır? Gemiler temel olarak nasıl sınıflandırılır? Gemi makine ve pervane tipleri nelerdir? Gemi makine, yardımcı makine ve sevk sistemi seçimlerinde hangi kriterler göz önüne alınır. Yeni gemi inşa edilirken göz önüne alınacak kriterler nelerdir? Yeni inşa süreci nasıl ilerler? Gemiler nasıl ve neden havuzlanır? Gemi havuzlanması süreci nasıl planlanır? Gemi klas kuruluşları tarihi süreçleri, yapıları, gereklilikleri nelerdir? IMO Klas kuruluşları ilişkileri nelerdir? Bayrak devleti klas kuruluşları ilişkileri nelerdir? Gemi tipleri tonaj, büyüklük ve tarihi gelişimlerine göre nasıl sınıflandırılırlar? Gemi tipleri açısından kira sözleşmelerinde geçen önemli kavramlar ve ölçüler nelerdir? Gemi tipleri genel yükleme tahliye operasyonları nasıl gerçekleştirilir? Gemi tipleri tip bazında piyasa koşullarına göre nasıl değerlendirilirler? Spot ve charter piyasalarındaki yerleri nelerdir? Gemi tiplerine özel uygulanacak uluslararası anlaşmalar ve içerikleri nelerdir?
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Gemilerin yüzme kanunlarını yorumlayabilme.
2 Gemilerin kapasiteleri hakkında gerekli hesaplamaları yapabilme.
3 Gemilerin enine boyuna dengeleri hakkında yorum yapabilme
4 Gemi makine ve sevk sistemleri hakkında temel bilgiye sahip olma ve yorumlayabilme
5 Gemilerin havuzlanmaları ve yeni inşa süreçlerini değerlendirebilme. Gemi klas kuruluşları ve gerekliliklerini yorumlayabilme.
6 Gemileri genel ve özel sınıflandırmaya tabi tutabilme ve gemi tipleri açısından operasyonları hakkında yorum yapabilme. Gemi tiplerine özel uluslararası anlaşma içerikleri hakkında yorum yapabilme

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım, sunum, soru cevap, tartışma, ödev
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 Final sınavı, ÖdevDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yüzme kanunları, gemilerde tonaj tanımlamaları, GRT, NRT, DWT, Deplasman, Grain kapasite, Bale kapasitelerin anlaşılması ve kullanımı. Yok
2 International Load Line anlaşmasının incelenmesi ve gemilere uygulanmaları, freeboard kavramı, freeboard ve ilintili işaretleri (plimsol markaları), denizde yoğunluk ve yoğunluğun freeboard’a etkileri. Draft surveyin anlaşılması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Gemi tarifi, gemi üzerindeki önemli ölçülerin tanınmaları, gemilerin temel olarak sınıflandırılmaları, gemi yapı elemanlarının tanınmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Gemi stabilitesine giriş, enine denge, boyuna denge, moment, GM, GZ kavramlarının anlaşılması. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Gemilerin denetlenmeleri, IMO ve bayrak devleti kavramları, Gemi klas kuruluşları tarihçeleri ve günümüzdeki rolleri, klaslamayı zorunlu kılan sebepler, IACS (Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği), klas kuruluşlarının özellikleri, klas kuruluşlarının görevleri, IMO tarafından klas kuruluşları ile ilgili yapılan çalışmalar, Avrupa birliği ve klas kuruluşları ilişkileri, ülkemizde durum. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Gemilerin klaslanması, klas kuruluşlarının denizcilik sektöründeki yeri ve önemi, klas kapsamı, klas geçerliliği ve klas periyodu, klasın geçerliliğini koruması için gerekli şartlar, klasın son bulması veya askıya alınması, klas kuruluşları tarafından yapılacak surveyler ve genel olarak içerikleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Gemi inşa yönetmeliği, gemi inşa süreci, inşa izin süreçleri, uygulamada gemi inşa genel yöntemleri, inşa ertesi gemilere yapılan işlemler uygulamalar (meyil tecrübesi, seyir tecrübesi) , gemilerin tamir bakım organizasyonları, gemilerin havuzlanmaları havuz seçimi ve havuz çeşitleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Gemi makinelerinin tanınmaları, gemi makinelerinin sınıflandırılmaları, ana makine seçiminde göz önüne alınacak faktörler, ana makine yakıt sistemleri, denizcilik sektöründe kullanılan yakıt tipleri, gemilerden kaynaklı hava kirliliği anlaşmasının (Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships, marpol annex 6) incelenmesi ve gemiler açısından yakıt seçiminde önemi, gemi yardımcı makineleri ve görevleri, gemi sevk ve dümen sistemleri. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Bulk carrier tip gemilerin genel özellikleri ve sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, taşınan yükler, IMSBC kod ve Int. Grain Loading kodların incelenmesi, yükleme tahliye operasyonları ve kullanılan ekipmanların tanınmaları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Crued Oil carriers (Ham petrol taşıyıcı gemilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve yapısal özellikleri, ham petrol tankerlerinin tank yapıları, ham petrolle yıkama (COW), Inert gaz sistemleri, ham petrol tankerlerinde devre ve valf sistemleri, yükleme tahliye operasyonlarına genel bakış, Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Kimyasal tanker gemilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve yapısal özellikleri, kimyasal tankerlerin tank ve devre yapıları, IBC kod’un incelenmesi, Fitness sertifikası ve içeriği. Sıvılaştırılmış gaz taşıyıcı (LNG,LPG) gemilerin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve yapısal özellikleri, gazların sıvılaştırılma sistemleri, IGC kod ve içeriği, Fitness sertifikası ve içeriği, yükleme, tahliye, balastlı yüklü seyir Cooling, conditioning, gas free, purging operasyonlarının tanınmaları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Konteyner gemilerinin genel özellikleri ve sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, konteyner tipleri, konteyner taşımacılığında standardizasyon, konteyner bağlama ekipmanları, Konteyner bay planları, IMDG kodun konteyner gemileri açısından incelenmesi, konteyner limanlarında kullanılan ekipmanların tanınmaları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Yolcu gemilerinin genel özellikleri ve sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, yolcu gemileri stabilite zorunlulukları, yolcu gemilerinde yolcu güvenliği ve bu konularla ilgili SOLAS zorunlulukları. RO RO gemilerinin genel özellikleri ve sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, Heeling ve antirolling sistemler, RORO gemileri rampa sistemleri, yük emniyet teçhizatları, RORO gemileri güvenliği ile ilgili SOLAS zorunlulukları. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Diğer gemi tiplerinin ( general Cargo, Reefer, heavy Lift) genel özellikleri, yapısal özellikleri, ambar ve ambar kapak tipleri, taşınan yükler, yükleme tahliye operasyonlarına genel bakış. Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu Gemi Zabitleri İçin Yük Elleçleme Ve Taşıma Prensipleri / Kaptan Teoman Akın Gemi Stabilitesi / Kaptan Teoman AKIN Kaptanın Kılavuzu / Kaptan Yücel SÜGEN Gemi Kaptanına Tavsiyeler / Deniz Nakliyatı TAŞ. International Convention On Load Lines, 1966 Ship Construction / D.J.Eyres Draft Survey / Kaptan Sadi Vakkas Çeliker Bulk Carriers Safety / IACS Merchant Ship Stability / Captain A.R. Lester Tankerlerde Inert Gaz Sistemleri Ve Ham Petrolle Yıkama / Kaptan Fethi Yağız Crude Oil Washing System / IMO Outline Of Liquefied Gas Carriers / Class NK Ticaret Gemisi Yapı Düzeni / Tevfik DUNBAY RORO Gemi Zabitleri El Kitabı / Deniz Nakliyatı TAŞ. Konteyner Liman Ve Deniz İşletmeciliği / Murat ERDAL The Complete Propulsion Unit / Schottel Navigator Denizcilik Müsteşarlığı Kurum İçi Eğitim Notları International Code For The Safe Carriage of Grain In Bulk / IMO The International Code For The Construction And Equipment Of Ships Carrying Dangerous Chemicals In Bulk (IBC kod) / IMO The International Code For The Construction And Equipment Of Ships Carrying Lıquefied Gases In Bulk (IGC Kod) / IMO International maritime Dangerous Goods Code (IMDG Kod) / IMO Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships / IMO Gemi İnşa yönetmeliği (www.mevzuat.gov.tr)
Diğer Kaynaklar Osman Kaya TURAN / yönetim piyasalar denizcilik ve gemi inşaatı yazıları (www.osmankayaturan.blogspot.com) Ulunay Terzi / Baltık İndeksi (www.finanstrend.com) ODEK Oruç Reis Denizciler kulübü makaleler (www.odek.org) Harun ŞİŞMANYAZICI (Kuru yük piyasaları 1,2,3,4) (www.aktüeldeniz.com) Dünyada Liman Devleti Denetimi Ve Liman Devleti Denetimi İle İlgili Türk Mevzuatının AB Müktesebatıyla Uyumlaştırılması İçin Gerekli Düzenlemeler / Sedef YAVUZ / Uzmanlık Tezi DEU Denizcilik Fakültesi Öğrenme Kaynakları Merkezi / Modüller (www.web2.deu.edu.tr) CLASSIFICATION SOCIETIES -WHAT, WHY and HOW? / IACS (International Association Of Classification Societies) Gemi sınıflama kuruluşlarının faaliyetleri ve sorumluluğu [Functions and liability of classification societies] İbrahim Serdar KOYUNCU Doktora Tezi UNCTAD Review Of Maritime Transport 2011 (www.unctad.org) Gemi inşaatında planlama ve üretim kademeleri [Planning and production stages in ship building industry] İlkay ÖZYİĞİT / Yüksek Lisans Tezi Perşembe rotası/ Piyasalar (www.perşemberotası.com) Dünya Deniz Ticareti ve Gemi Filosu Analizi /Y. Ünsal, M. İnsel, İ.H.HelvacıoğluDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 85
Ödev 1 15
Yıliçi Toplam 2 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.AKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödev 1 14 14
Arasınavlar 1 1 1
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 100
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,33
Dersin AKTS Kredisi 3