Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Mühendislik Mekaniği GDM110 2 2 + 0 2

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Mühendislik mekaniği ile ilgili temel bilgileri öğrencilere kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçeriği Statiğin prensipleri, vektörel işlemler, düzlemde kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi; düzlem genel kuvvetlerde bileşke, denge, düzlemde paralel kuvvetlerin merkezi; çizgisel ve düzlemsel şekillerin ağırlık (geometrik) merkezi; Pappus-Guldinus teoremleri; yayılı yükler, düzlemde bir cismin serbestlik derecesi; düzlemde bir kuvvetin statik değeri; düzlemde bağ çeşitleri ve bağ kuvvetleri; düzlemde bir cismin bağlanması (eksik bağlı, tam bağlı ve fazla bağlı cisimler) ve bağ kuvvetlerinin hesabı, kafes sistemlerinin çözüm yöntemleri, oynak sistemler, virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji, korunumlu kuvvetler
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Statiğin prensiplerini ifade edebilir.
2 Düzlemde bağ çeşitleri ve bağ kuvvetlerini tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Statiğin prensipleri Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Vektörel işlemler Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Düzlemde kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Düzlem genel kuvvetlerde bileşke, denge, düzlemde paralel kuvvetlerin merkezi Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Çizgisel ve düzlemsel şekillerin ağırlık (geometrik) merkezi Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Pappus-Guldinus teoremleri Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Yayılı yükler, düzlemde bir cismin serbestlik derecesi Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Ara sınav ve Düzlemde bir kuvvetin statik değeri Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Düzlemde bağ çeşitleri ve bağ kuvvetleri Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Düzlemde bir cismin bağlanması (eksik bağlı, tam bağlı ve fazla bağlı cisimler) ve bağ kuvvetlerinin hesabı, Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Kafes sistemlerinin çözüm yöntemleri Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Oynak sistemler Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Virtüel iş ilkesi, potansiyel enerji, korunumlu kuvvetler Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Genel değerlendirme Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu •Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley
Diğer Kaynaklar •Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C Hibbeler & S.C. Fan, Literatür Yayıncılık •Mühendisler için Vektör Mekaniği: Statik, F.P. Beer & E.R. Johnston, Beta YayıncılıkDeğerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar 1 5 5
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 66
Toplam İş Yükü / 30 (s) 2,2
Dersin AKTS Kredisi 2