Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Gıda Kimyası GDM201 3 2 + 0 4

Ön Koşul Ön koşul yoktur.

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ÖZGE ALGAN CAVULDAK
Dersi Verenler
Amacı Öğrencilerin gıdaların temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
İçeriği Su-buz, asit-baz kavramları, tampon sistemler, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, vitaminler ve mineraller, doğal toksik maddeler ve kontaminantlar, fenolik bileşikler, doğal renk maddeleri ve lezzet bileşenleri, alkoller, glikozitler, alkaloidler.
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Su-buz, asit-baz kavramları, tampon sistem kavramlarını tanımlayabilir.
2 Gıdalarda bulunan karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimleri tanımlayabilir.
3 Gıdalarda bulunan vitaminler ve mineraller, doğal toksik maddeler ve kontaminantlar, fenolik bileşikleri tanımlayabilir.
4 Gıdalarda bulunan doğal renk maddeleri ve lezzet bileşenleri, alkoller, glikozitler, alkaloidleri tanımlayabilir.

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Sözlü ve görsel anlatım
Ölçme Yöntemleri Ara sınav ve genel sınavDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Su-buz kavramları Ders materyalleri okunmalıdır.
2 Asit-baz kavramları Ders materyalleri okunmalıdır.
3 Tampon sistemler Ders materyalleri okunmalıdır.
4 Karbonhidratlar Ders materyalleri okunmalıdır.
5 Lipitler Ders materyalleri okunmalıdır.
6 Proteinler Ders materyalleri okunmalıdır.
7 Enzimler Ders materyalleri okunmalıdır.
8 Vitaminler ve mineraller Ders materyalleri okunmalıdır.
9 Vitaminler ve mineraller Ders materyalleri okunmalıdır.
10 Vitaminler ve mineraller Ders materyalleri okunmalıdır.
11 Doğal toksik maddeler ve kontaminantlar Ders materyalleri okunmalıdır.
12 Fenolik bileşikler Ders materyalleri okunmalıdır.
13 Doğal renk maddeleri ve lezzet bileşenleri Ders materyalleri okunmalıdır.
14 Alkoller, glikozitler, alkaloidler Ders materyalleri okunmalıdır.Kaynaklar
Ders Notu •Heimann, W., 1980, Fundamentals of Food Chemistry, The Avi Publishing Company, 344 pp.
Diğer Kaynaklar Eskin, M. N. A., 1990, Biochemistry of Foods. 2 nd Ed., Academic Press, Inc. California. •Alais, C. and Linden, G., 1991, Food Biochemistry, Morton I and Whitehead A (Eds), 1st Ed (1991). •Lee, F.A., 1983, Basic Food Chemistry Second edition, The Avi Publishing Company, 563 pp. •deMan, J.M., 1990, Principles of Food Chemistry Second edition, The Avi Publishing Company, 469 pp.Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 60
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. x
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. x
3 Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. x
4 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. x
5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. x
6 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. x
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. x
8 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. x
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. x
10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
11 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır x
12 Teknik resim kullanarak iletişim kurar. x
13 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. x
14 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. x
15 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar 1 15 15
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 114
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4