Ders Bilgileri
Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS
Uluslararası Pazarlama DIY303 5 3 + 0 3

Ön Koşul Yok

Dil Türkçe
Seviyesi Lisans
Tür Zorunlu
Koordinatör Yrd.Doç.Dr. ERSİN AÇIKGÖZ
Dersi Verenler
Amacı Bu dersin amacı, pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlarda başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar yardımıyla öğrencilere aktarımıdır
İçeriği Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamanın gelişim süreci ve gelişimini sağlayan faktörler. Uluslararası pazarlamada çevresi. Uluslararası Pazar bölümlendirmesi Uluslararası hedef pazar seçimi. Uluslararası pazarlarda konumlandırma. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi
İşe Yerleştirme Yok

No Yeterlilikler (Öğrenme Çıktıları)
1 Uluslararası pazarlama yönetimi konusunda teorik bilgilerini uygulamaya dökebilir
2 Uluslararası pazarlama sürecinde kullanılan yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahiptir

Öğretim Yöntemi Yüz yüze
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri Anlatım ve uygulama
Ölçme Yöntemleri 1 Arasınav, 1 FinalDers Akışı
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anlatım ve uygulama Yok
2 Uluslararası Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
3 Uluslararası Tüketici Davranışları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
4 Uluslararası Mal Politikaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
5 Uluslararası Fiyatlandırma Kararları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
6 Uluslararası Ödeme Şekilleri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
7 Küresel Markalama Stratejileri Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
8 Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları Seçimi Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
9 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Vasıtaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
10 Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
11 Küresel Pazarlar İçin Ürün Geliştirme Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
12 Uluslararası Pazarlamada Örgütleme Ve Kontrol Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
13 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdır
14 Uluslararası Firmalarda Kurum Kültürü Ders materyallerinden ilgili konular okunmalıdırKaynaklar
Ders Notu KARAFAKİOĞLU, Mehmet, “Uluslararası Pazarlama yönetimi”,Beta Kitabevi, İstanbul, 2010. AKAT, Ömer, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. Kollektif, “Küresel Pazarlama Yönetimi”, Beta Kitabevi, İstanbul, 2008
Diğer Kaynaklar TİMUR, Necdettin, Eflatun Yayınevi, İstanbul 2009Değerlendirme Sistemi Sayısı Toplam Katkı Yüzdesi
Yıl/Yarıyıl İçi Çalışmalar
Arasınavlar 1 100
Yıliçi Toplam 1 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Yıl/Yarıyıl Sonunun Başarıya Oranı 50
Genel Toplam 100

Program Çıktılarına Katkısı
No Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. x
2 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. x
3 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. x
4 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanına ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. x
5 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. x
6 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. x
7 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. x
8 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. x
9 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. x
10 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. x
11 Deniz İşletmeleri ve Yönetimi alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
13 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. x
14 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. x
15 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. x
16 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. x
17 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. xAKTS / İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödev 14 2 28
Arasınavlar 1 2 2
Yarıyıl / Yıl Sonu Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 102
Toplam İş Yükü / 30 (s) 3,4
Dersin AKTS Kredisi 3